Więcej wody dla jezior

Dwa pokopalniane zbiorniki – Kleczew i Jóźwin – staną się częścią systemu poprawiającego stan stosunków wodnych we wschodniej Wielkopolsce. Działanie prowadzące do tego celu podjęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz ZE PAK S.A. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 8 listopada w Wilczynie.

Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej w regionie środkowej Warty, a także odbudowa zasobów wodnych w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego nastąpi poprzez wykorzystanie zbiorników powyrobiskowych odkrywek Kazimierz Północ i Jóźwin II B oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód. Zadanie to będzie zrealizowane w latach 2022-2025 po uzyskaniu finansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Projekt podzielono na dwa etapy.  Pierwszy obejmuje  modernizację  pompowni Pątnów  i Morzysław znajdujących się  na Kanale Ślesińskim,  działanie to będzie  współfinansowane przez  PGW Wody Polskie.  W drugim etapie zbudowany zostanie  układ łączący  Jezioro Gosławskie  ze zbiornikiem Kleczew,  składający się  z rurociągu,  pompowni  i kanałów otwartych,  o wydajności projektowej  do 1,5 m³/s.  Koszty budowy  oceniono na 35 mln zł,  z czego  30%  pokryją sygnatariusze listu,  a  70 %  dofinansowanie  z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wykonanie  tych prac pozwoli  na odbudowę  zasobów  wód powierzchniowych  i podziemnych  w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego  oraz poprawi  sytuację hydrologiczną  w rejonie zamkniętych już  konińskich odkrywek.  PGW Wody Polskie podało,  że spodziewane efekty  tych działań  to odbudowa zasobów  akwenów  Pojezierza Gnieźnieńskiego na poziomie  75 mln m³, utworzenie nowych  zbiorników wodnych  o łącznej pojemności  ponad 370 mln m³,  odtworzenie mokradeł  na obszarze  kilku tysięcy hektarów  oraz odbudowa  zasobów wód podziemnych  o ponad 500 mln m³.

Sygnatariuszami  listu intencyjnego,  oprócz PGWWP  i  ZE PAK,  jest województwo wielkopolskie  oraz  zainteresowanie  powiaty i  gminy regionu konińskiego.

Na zdjęciach zbiornik Kleczew oraz odkrywka Jóźwin – teren przyszłego akwenu. Fot. Dagmara Frydrychowicz

 

Dodaj komentarz