Kwartalnik „Węgiel Brunatny” publikuje rozmowę z Herbertem Leopoldem Gabrysiem, ekspertem rynku energetycznego. Oto fragmenty.

Nagle gospodarki  europejskie  uzmysłowiły sobie,  że bez węgla  nie da się przeżyć.  (…)  Na naszych oczach  wraca potrzeba  sięgnięcia do paliw stałych  – w gospodarce  i energetyce tam,  gdzie jeszcze coś z niej zostało.  (…)  Ale jest również brutalne  przypomnienie prawdy,  o której mówimy od lat  – konieczność ubezpieczenia  generacji ozowej  stabilną generacją  z własnych zasobów. (…) Rozwijamy generację odnawialną  i potrzeb takiego  rozwoju nie wolno negować.  Problem w tym,  że nie ma dziś ani jej dość,  ani nie potrafimy jej jeszcze magazynować.  Zatem koniecznym jest zachowanie  zdolności generacyjnych  i zdolności wydobywczych paliw,  aby przetrwać bezpiecznie  czas transformacji energetycznej. (…)

Nasz  system elektroenergetyczny  jest wydolny.  I oby tak było  mimo głoszonych  tu  i  ówdzie obaw.  Bo tak naprawdę  to nikt nie wie,  czy węgla starczy dla wszystkich  – dla energetyki systemowej  i drobnej,  i dla  odbiorców indywidualnych. (…)
Udział węgla  (łącznie brunatnego i kamiennego)  w strukturze produkcji  energii elektrycznej  po trzech kwartałach  2022 roku  jest nadal duży  i nie maleje, (…)  to prawie  81 %.  Produkcja energii elektrycznej  z węgla brunatnego  jest prawie  30,5%.  W tym samym czasie rok  do tyłu było  26,09 %,  a  w 2019 roku  25,4%. (…)

Optyka  pojmowania  znaczenia górnictwa  dla naszej gospodarki  jest dziś  nie tylko inna  niż jeszcze  nie tak dawno,  ale i ostrzejsza.  Wojna  w Ukrainie  przypomniała  starą prawdę,  że paliwa i energia  to skuteczny oręż  w geopolitycznej grze każdego agresora.  A bezpieczeństwo kraju,  w tym energetyczne,  budowane przede wszystkim  z założeniem,  iż globalna  wymiana gospodarcza będzie  na wieki stabilna,  jest mirażem. (…)

Dla nas to czas,  aby niektóre  kwestie klimatyczne  dotyczące Polski,  również w kontekście obciążeń klimatycznych,  renegocjować.  Przede wszystkim  co do kosztów  z handlu  emisjami CO2, planowanych obciążeń  wobec emisji metanu  i procedowanych  zaostrzeń celów  klimatycznych  z pakietu  Fit for 55.

„Węgiel Brunatny”  nr  3  (120) / 2022

 

Dodaj komentarz