Każda kropla jest ważna

Osiemnastego listopada zarząd Górniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy kopalni Konin przeprowadził akcję grupowego oddawania krwi. Była to druga w tym roku i dwieście trzecia akcja w historii klubu.

Uczestniczyło w niej 36 dawców, większość stanowili uczniowie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. W sumie oddano 16 200 ml bezcennego leku. Obsługę medyczną zapewniło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza.

Podczas akcji obowiązywał reżim sanitarny – wszyscy musieli mieć maseczki, uczniowie wchodzili od strony szkoły, pozostali dawcy od ulicy. Nie można też było zaprosić uczestników na zwyczajowy poczęstunek. Zarząd klubu ma nadzieję, że kolejne akcje będzie można przeprowadzić w normalnych warunkach.

Akcja przypadła na czas Dni Krwiodawstwa, obchodzonych od 22 do 26 listopada. Czego życzyć z tej okazji członkom górniczego klubu? Z pewnością zdrowia i pomyślności na przyszłość. Sami krwiodawcy mówią, że trzeba im cierpliwości, bo w ostatnim czasie zmagają się z wieloma przeciwnościami. Pandemia zniechęciła wielu młodych krwiodawców i utrudniła pracę klubu. Kopalnia Konin jest na ostatnim etapie swojej działalności, a to rodzi pytanie o przyszłość klubu. Poza tym, krwiodawcy – tak, jak załoga firmy – nie są już młodzi, dlatego szukają następców wśród młodzieży. Przed pandemią organizowali pogadanki w klasach, by zachęcić uczniów szkoły górniczej do honorowego krwiodawstwa i ratowania w ten sposób zdrowia i życia innych. Zarząd klubu zamierza wrócić do tych spotkań w nowym roku.

Mamy nadzieję, że te plany się spełnią i nasz klub będzie nadal mógł działać ku pożytkowi wszystkich, bo każdy z nas może kiedyś potrzebować krwi. A to oznacza, że ktoś musi tę krew oddać.    eg

Fot. Andrzej Juśkiewicz

 

Dodaj komentarz