Pokłon świętej Barbarze

W piątek 2 grudnia, w dniu poprzedzającym górnicze święto, pracownicy naszych spółek oddali pokłon świętej Barbarze. To tradycja konińskiej Barbórki.

Pod świeżo odnowiony pomnik patronki górniczego cechu przybyły zarządy PAK KWB Konin i PAK Górnictwo, poczty sztandarowe oraz delegacje organizacji działających w spółkach. U stóp świętej Barbary zostały złożone wiązanki kwiatów i zapłonęły znicze.

Fot. Mirosław Jurgielewicz

Dodaj komentarz