Szpadziści

Ślubuję być godnym staszicowskich szeregów kadry górników polskich. Umacniać braterstwo i więzi cechowe. Służyć ojczyźnie zawsze i w każdym miejscu. Mieć na względzie dobro naszego zawodu. Ślubuję! – takie przyrzeczenie składają górnicy przyjmując przyznane im honorowe szpady.

Wręczenie szpad to podniosła uroczystość, która jest przeprowadzana zgodnie z ceremoniałem, z udziałem pocztu sztandarowego i fanfarzystów. Szpady przyznaje prezes kopalni, a wręcza je stara strzecha (prezes firmy lub członek zarządu) z pomocą opiekuna szpad, którym jest prezes Koła Zakładowego SITG. W tym roku uroczystość, po raz pierwszy w historii naszej kopalni, została przeprowadzona podczas Karczmy Piwnej.

Honorowe szpady górnicze otrzymali: Krzysztof Jacolik, Wiesław Kwiatkowski, Przemysław Wierczyński, Andrzej Czajkowski, Robert Graczyk, Piotr Żyża, Marek Fabiszak, Tomasz Stolarski, Tomasz Bobrowski, Sławomir Wiśniewski, Zbigniew Maciejewski, Marek Krzymiński, Arkadiusz Szczepański, Roman Lewiński, Piotr Zieliński i Włodzimierz Grzelak.

Fot. Studio M

Dodaj komentarz