List prezesa Woźnego do pracowników GK ZE PAK

Szanowni Pracownicy

Grupy Kapitałowej ZE PAK,

kiedy myślę o minionym roku 2022, to przychodzi do głowy pierwsze zdanie „Ogniem i mieczem” Henryka Sien­kiewicza -„Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nad­zwyczajne wydarzenia”. W pierwszych miesiącach 2022 roku ledwo zaczęliśmy wychodzić z COVID-owej pandemii, a już przez świat i Polskę zaczęło się przetaczać wiele klęsk i nadzwyczajnych wydarzeń wywołanych w głównej mierze bandycką napaścią Rosji na Ukrainę.

Na początku nowego 2023 roku chciałbym przekazać garść informacji na temat tego, co przyniósł pracowni­kom Grupy Kapitałowej stary rok, a czego możemy spodziewać się w tym nowym.

Wielomiesięczna wojna Rosji z Ukrainą spowodowała pierwszy w nowoczesnej historii tak rozległy kryzys energetyczny, który dotknął cały świat, a w sposób niezwykle dotkliwy prawie wszystkie kraje Europy. Ceny węgla, gazu i ropy naftowej oszalały w 2022, powodując upadłości i kłopoty finan­sowe wielu europejskich spółek energetycznych, przyczyniając się również do gwałtownych wzrostów cen towarów i usług.

Nam udało się przejść przez ten kryzys w miarę suchą stopą, pomimo że w lipcu i sierpniu 2022 poziom depozytów i zabezpieczeń, które musiał wpłacać ZE PAK sięgnął niebotycznych, nigdy wcześniej nieodnotowanych poziomów. Daliśmy radę. 2022 to również rok, w którym skończył się węgiel na odkrywce Drzewce, a na odkrywce Jaźwin zostało go już tylko na pierwszy kwartał 2023 roku. To rok, w którym wydobyliśmy o 1/3 mniej węgla niż w roku 2021 i odpowiednio wyprodukowaliśmy o 1/3 mniej energii niż w 2021. W 2023 czekają nas kolejne redukcje wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej.

Ubiegłoroczne zawirowania na rynkach energetycznych Europy i Polski przełożyły się na dobre wyniki finansowe ZE PAK za rok 2022. Dzięki temu – decyzją Prezesa Solorza – mogliśmy wypłacić wszystkim Pracownikom naszej Grupy Kapitałowej dodatkowe wynagrodzenie, po to, aby podzielić się z Państwem tym dobrym wynikiem finansowym za rok2022 i żeby ulżyć Waszym domowym budżetom obciążonym inflacją szalejącą wciągu ostatnich 12 miesięcy.

Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w Polsce w kontraktach na 2023 rok spowodował reakcję polityków. Po publicznych dyskusjach jesie­nią ubiegłego roku, 27 października 2022 Sejm uchwalił ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa ta wprowadziła zmniejszenie na 2023 cen energii dla gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Koszty tego zamrożenia cen w 2023 będą musiały wziąć na siebie polskie spółki energetyczne, w tym również ZE PAK. Werdykt polityków był w tym przypadku jednoznaczny – spółki energetyczne mają nie mieć zysków w roku 2023. Premier Morawiecki stwierdził: „Nie będę żałował ani spółek obrotu, ani dystrybucyjnych, ani wytwarzania. W całości sektor energetyczny musi się zamknąć na zero plus”.

Ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł jednak także dobre wiadomości. Po prawie dwóch latach intensywnych prac nad pomysłem urlopów gór­niczych i energetycznych oraz jednorazowych odpraw dla górników i energetyków węgla brunatnego (wzorowanych na rozwiązaniach wprowadzo­nych już 20 lat temu dla górników węgla kamiennego) pojawił się w tej sprawie prawdziwy przełom. Na dwa dni przed wigilią Bożego Narodzenia 2022 podpisane zostało porozumienie społeczne pomiędzy rządem a centralami związkowymi, które przewiduje wprowadzenie takich właśnie świadczeń także dla pracowników Grupy ZE PAK. Wielka w tym zasługa konsekwentnych działań podjętych w marcu ubiegłego roku przez powołany w ZE PAK Komitet Inicjatywy Ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy mającego na celu wprowadzenie takich emerytur pomostowych, którego mam zaszczyt być członkiem. Komitetowi temu udało się zebrać ponad 12.000 podpisów pod naszym obywatelskim projektem ustawy. Przewodniczącą tego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest pani Alicja Messerszmidt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego PIT KADRA przy KWB Konin, a jego wiceprzewodniczącym pan Mirosław Reśkiewicz, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Grupy ZE PAK. Myślę, że dla wszystkich z Państwa ciekawym będzie przeczytanie wywiadu z panią Alicją Messerszmidt, w którym przedstawiona jest historia tych starań oraz to, co udało się dzięki temu osiągnąć.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć Państwu, aby rok 2023 okazał się być dużo spokojniejszy i mniej gwałtowny niż jego poprzednik. I mam prośbę do Was Wszystkich, abyście zaangażowali się w działania wspierające uchwalenie przez Sejm ustawy o emeryturach pomostowych oraz jednorazowych odprawach dla pracowników sektora energetycznego, bo jest niesamowita szansa i okazja, której nie można zmarnować.

Piotr Woźny

Prezes Zarządu ZE PAK

Dodaj komentarz