GG 30 lat temu

Dyskusja o przyszłości

Kopalnię „Konin”  czekają  w tym  roku  wielkie zmiany.  W naszym zagłębiu  ma powstać  Regionalny Holding  Paliwowo-Energetyczny  grupujący  trzy przedsiębiorstwa  państwowe  przekształcone  w  spółki:  Kopalnię „Konin”,  Kopalnię „Adamów”  i  Zespół Elektrowni PAK.

Drugiego lutego  odbyła się  narada  kierownictwa KWB,  Kolegium Przedsiębiorstwa,  przedstawicieli rady pracowniczej  i  związków zawodowych  poświęcona  sprawie przekształcenia.  Dyskutowano o tym,  w jaki sposób  najlepiej  przygotować się  do tych zmian.  Dyrektor kopalni  mgr inż. Bogdan Boroński powiedział:  Dzisiaj,  kiedy w pełni korzystamy  z ustawy  z 25 września 81  o przedsiębiorstwie  i  załodze przedsiębiorstwa państwowego  dającej  nam  samorządność,  samodzielność  i samofinansowanie, powinniśmy  podjąć najlepsze  decyzje  dla przyszłości.  Powinniśmy  wspólnie  napisać scenariusz,  którego realizacja  leży  w naszych możliwościach,  mając  na uwadze  z jednej strony  pracowników  z  ich potrzebami  dnia dzisiejszego,  z drugiej strony  duże przedsiębiorstwo,  jego znaczenie  dla regionu i kraju oraz jego  potrzeby  dające możliwość  wypełnienia misji  i  zrealizowania  celów postawionych  przez związki,  dyrekcję,  region  i kraj.  Jestem przekonany  o możliwości  podjęcia  wspólnych działań  razem ze związkami,  radą pracowniczą  i  kierownictwem zakładu  nad stworzeniem  dobrych podstaw  do pracy spółki  i holdingu  oraz  pogodzeniem  oczekiwań  pracowników  i  kopalni.

Kierownictwo  przedsiębiorstwa  poinformowało  zebranych  o zmianach,  jakie  przekształcenie spowoduje  w podległych  im pionach  i  służbach.

 „Głos Górnika”  nr 38,   23 lutego 1993 r.

 Na  zdjęciu  odkrywka  Kazimierz  Północ.   Fot.  Piotr Ordan

 

 

Dodaj komentarz