Akademia Górniczo-Hutnicza zawarła umowę ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. Dokument dotyczy między innymi kształcenia studentów dla branży energetyki jądrowej.

W grudniu ubiegłego roku zostało podpisane porozumienie w sprawie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w technologii WEC AP1000. Sygnatariuszami są  Westinghouse Electric Company Energy Systems (WEC) oraz spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

Pierwszy reaktor jądrowy w Polsce ma być zbudowany w ciągu dekady, najpóźniej w 2033 roku, a kolejne bloki miałyby powstawać co dwa lata do 2043 roku. Wraz z tą inwestycją pojawiło się zapotrzebowanie na nowych specjalistów. Każdy blok jądrowy jest w stanie zapewnić nawet 4 tysiące miejsc pracy dla fachowców nie tylko z branży jądrowej, ale też w sektorach powiązanych z jej funkcjonowaniem, np. chemicznym, metalurgii, elektryki i automatyki, logistyki czy maszyn.

AGH na szeroką skalę prowadzi działalność badawczą oraz edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, stała się zatem naturalnym partnerem projektu. Uczelnia od lat kształci studentów w dziedzinie energetyki jądrowej, a teraz zintensyfikuje te działania. Z pomocą przychodzą eksperci z branży – w ramach podjętej współpracy PEJ zobowiązały się do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych, rozważają również możliwość odbycia płatnego stażu przez  najlepszych studentów.

Prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie uważa, że współpraca ta daje szansę wielu studentom, którzy już od początku kształcenia będą wdrażani w proces uruchamiania elektrowni. Kontrakt uczelni ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe pozwoli na przygotowanie kadr oraz wpłynie na rozwój sektora energetyki. Absolwenci kierunku związanego z energetyką jądrową będą w przyszłości zarządzać najbardziej przyszłościowym sektorem energetyki w Polsce.

Źródło: GLOBENERGIA.pl

Dodaj komentarz