GG 30 lat temu

Postanowienia Rady Pracowniczej

Dziewiątego  lutego odbyło się  kolejne  posiedzenie  Rady Pracowniczej  kopalni.  Oto  jej  postanowienia.

Rada  wyraziła zgodę  na przekazanie  budynków  mieszkalnych  będących  w administracji  kopalni  (za wyjątkiem  mieszkań  w hotelu „Górnik”,  przy ul Chopina 14  i  w  Zasadniczej  Szkole  Górniczej) terenowym  organom  administracji  państwowej.

Zaakceptowano  wprowadzenie  do regulaminu  sprzedaży  mieszkań  proponowanej  przez dyrekcję  i komisję mieszkaniową  poprawki  preferującej  staż pracy  w kopalni.  Wprowadzone  zmiany  polegają na tym,  że za każde 5 lat  nieprzerwanej  pracy  w KWB „Konin”  do 25 lat  stosowana  będzie  1% ulga,  a powyżej 25 lat  za każdy  rok pracy  w kopalni  1% ulga.  Pierwszą  wpłatę należy  uiścić  w wysokości 15%  wartości mieszkania,  a pozostałą sumę  rozłożyć  na 5 lat  z  3-procentowymi odsetkami.  Całościowa opłata  za mieszkanie  nie może  być  niższa  niż  7 %  wartości lokalu.

Rada Pracownicza z godziła się  na sprzedaż  garaży (…).  W dyspozycji kopalni  pozostawionych  będzie 10 garaży  służbowych.  Rada wyraziła  zgodę  na przekazanie  kopalnianej fundacji  na rzecz rozwoju sportu  do bezpłatnego  użytkowania  9 sklepów  stanowiących  własność kopalni.

Rada  upoważniła  dyrekcję  do wydatkowania  10 % zysku  za 1993 rok  na potrzeby  służby zdrowia,  szkół,  sportu  itp.  instytucji.

 „Głos Górnika” nr 38,  23 lutego 1993 r.

 Na zdjęciu  odkrywka Jóźwin.  Fot.  Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz