Droga stabilizowana

Na północ od Kleczewa trwa budowa fragmentu drogi powiatowej 3180P. Zamiast zlikwidowanego odcinka Kaliska – Roztoka, powstaje nowy o długości 4 430 m, biegnący od Kalisk przez Gogolinę do Wielkopola.

Prace przy budowie są mocno zaawansowane, a zastosowana nowoczesna technologia gwarantuje doskonałą jakość drogi. Pierwszym etapem jest wykonanie niezbędnych robót ziemnych, następnie górna warstwa nasypu zostaje wykonana z piasku i na tak przygotowanym podłożu rozsypuje się odpowiednią ilość cementu. Po tej warstwie przejeżdża specjalna maszyna stabilizująca, mieszając piasek z cementem, które później zostają zroszone odpowiednią ilością wody i wałowane. Powstały w ten sposób chudy beton po okresie pielęgnacji zostaje pokryty najpierw warstwą kruszywa, a potem trzema warstwami bitumicznymi.
Na naszym rynku bardzo rzadko stosuje się technologię stabilizacji, ostatnio była wykorzystywana przy budowie drogi powiatowej Wola Spławiecka – Kaliska w 2013 roku. To rewelacyjna technologia, pozwalająca na uzyskanie bardzo dobrych parametrów nośności drogi. Praktycznie przy obecnym ruchu panującym na trasie powiatowej, taka droga jest niezniszczalna – mówi inż. Grzegorz Maciejewski, inspektor inwestycji drogowych działu IB.
Po położeniu każdej warstwy asfaltu drogowcy sprawdzają prawidłowość wykonanych robót i jakość nawierzchni, w tym celu pobierają i analizują jej próbki.

Zgodnie z porozumieniem zawartym między kopalną a powiatem konińskim droga ma być wybudowana do końca roku. Jak się dowiedzieliśmy, obwodnica wraz ze ścieżką pieszo-rowerową powstanie do końca października, czyli jeszcze przed terminem.
Jednocześnie droga gminna Gogolina – Sławoszewek, wykorzystywana jako tymczasowy objazd dla samochodów osobowych, została przystosowana do zwiększonego ruchu, wiosną poszerzono tam i umocniono pobocza. Jeśli będzie trzeba powtórzyć te prace, wykonawca przeprowadzi je w ramach gwarancji.       eg

Na zdjęciach
1 – Stara trasa Kaliska – Roztoka, 13 kwietnia hiszpanki zbliżały się do drogi, na której już zdjęto asfalt
2, 3, 4 – Prace przy poszerzaniu drogi tymczasowej wykonano w kwietniu
5, 6 – Stabilizator miesza piasek z cementem, wystarczy jeden przejazd, więc tempo prac jest duże (to zdjęcie i kolejne wykonano w lipcu)
7 – Na ustabilizowany chudy beton nakłada się warstwę kruszywa
8, 9 – Próbki nawierzchni pobrane do badania
10 – Budowa zatoczek autobusowych na wysokości miejscowości Gogolina

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz