Koło Zakładowe SITG działa już 70 lat

W tym roku przypada 70-lecie działalności Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy PAK KWB Konin S.A. Zostało ono utworzone siódmego lutego 1953 roku przez pracowników delegowanych i służbowo przeniesionych do pracy w kopalni, którzy wcześniej byli zatrudnieni w różnych przedsiębiorstwach górniczych na Śląsku. Tworzyli oni kadrę, która znała tradycje górnicze i zapoczątkowała je w kopalni Konin.

Datę tak zacnego jubileuszu organizatorzy – obecny zarząd koła SITG – wyznaczył na trzeciego marca, wpisując się w ten sposób w obchody Światowego Dnia Inżyniera, który został ustanowiony na Światowym Kongresie Inżynierów w Melbourne w 2019 roku i przypada czwartego marca.

Jubileusz świętowano w OSW Gwarek w Ślesinie. Zgodnie z tradycją rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru koła i odśpiewania hymnu górniczego.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele zarządów kopalni Konin i PAK Górnictwa – Jarosław Czyż i Dariusz Szymczak, członek honorowy SITG – prof. Zbigniew Kasztelewicz, a także dawni prezesi koła, delegacje kół SITG zrzeszonych w Oddziale Poznańsko-Konińskim z prezesem oddziału Radosławem Łukasiewiczem, dyrektor OUG w Poznaniu Robert Nowak, przedstawiciele NOT – z prezesem Zbigniewem Bajcarem, kapelmistrz Orkiestry Dętej PAK KWB Konin Mirosław Pacześny oraz reprezentacje związków zawodowych, Górniczego Klubu HDK PCK i Muzeum Okręgowego w Koninie. Naturalnie w uroczystości wzięli udział również członkowie koła.

Prezes koła Grzegorz Witkowski w okolicznościowym wystąpieniu syntetycznie przedstawił dorobek minionych siedemdziesięciu lat, uzupełniając słowa pokazem slajdów i zdjęć.

Nie jest łatwo w skrócie podsumować bogaty dorobek naszego koła. Skupię się zatem na najważniejszych zadaniach. Zawsze szczególnie dbaliśmy o podnoszenie kwalifikacji kadry technicznej. Temu służyły między innymi zjazdy i konferencje, w których uczestniczyliśmy, a niejednokrotnie je organizowaliśmy. Przez wszystkie lata nasi członkowie wprowadzali postęp techniczny w kopalni, byli inicjatorami i propagatorami nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Ściśle współpracowaliśmy (i robimy to nadal) z Zarządem Oddziału Poznańsko-Konińskiego SITG, chętnie integrujemy się ze wszystkimi kołami zrzeszonymi w oddziale. Współpracowaliśmy z RFSNT NOT w Koninie, systematycznie delegowaliśmy członków koła do władz konińskiej NOT. Od wielu lat współdziałamy także z Muzeum Okręgowym w Gosławicach.

Tradycja górnicza wymaga naszej obecności w obchodach barbórkowych, to my przeprowadzamy ceremoniał nadawania szpad górniczych. Nie zapominamy też o lżejszych formach działania, organizując życie kulturalne i towarzyskie – kiedyś prowadziliśmy kawiarenkę, a przez wszystkie lata organizujemy Karczmy Piwne i Combry Babskie oraz wiele spotkań integracyjnych i wyjazdów technicznych – mówi Grzegorz Witkowski.

Warto przypomnieć dawnych prezesów Koła Zakładowego SITG przy Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Funkcję tę sprawowali :

Stefan Włodarczyk – od 1953 do 1957,

Kazimierz Bobrowski – od 1957 do 1961,

Zdzisław Zając – od 1961 do 1966,

Jerzy Więckowski – od 1966 do 1971,

Wiesław Alwin – od 1971 do 1975,

Zdzisław Rzucidło – od 1975 do 1977,

Adam Winter – od 1977 do 1980,

Wiesław Alwin – od 1980 do 1983,

Roman Żywica – od 1983 do 1986,

Zbigniew Kasztelewicz – od 1986 do 1994,

Zbigniew Bajcar – od 1994 do 2003,

Michał Smorąg – od 2003 do 2007,

Eugeniusz Kubsik – od 2007 do 2011,

Marcin Kapuściński – od 2011 do 2014,

Zbigniew Jagodziński – od 2014 do 2015,

Grzegorz Witkowski – od 2015 roku.

Spotkanie jubileuszowe było także okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków koła. Wręczono im srebrne odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia, odznaki  Zasłużony Działacz SITG oraz Zasłużony dla Koła SITG przy KWB Konin. Zarząd Koła SITG w podziękowaniu za zaangażowanie i wiele lat pracy wręczył obecnym na uroczystości byłym jego prezesom pamiątkowe statuetki.

Podziękowania usłyszeli także sponsorzy jubileuszu: Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie i Zarząd Oddziału Poznańsko-Konińskiego SITG.

Wielu zaproszonych gości złożyło życzenia władzom i członkom kopalnianego koła. Na zakończenie oficjalnej części spotkania wyprowadzono sztandar. A po obiedzie przyszedł czas na jubileuszowy tort i lampkę szampana, zdjęcie grupowe uczestników, a następnie integrację, rozmowy i świętowanie.

Organizatorzy zadbali o to, by każdy uczestnik uroczystości otrzymał pamiątkę: jubileuszowy album, w którym zamieszczono historię koła oraz fotograficzną dokumentację siedemdziesięciu lat jego działalności.        rd

Fot. Piotr Ordan

5 – Laureat srebrnej odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia

6 – Zasłużeni Działacze SITG

7 i 8 –  Zasłużeni dla Koła SITG przy KWB Konin

Dodaj komentarz