Dla żeglarzy i motorowodniaków

Klub  Żeglarski  Energetyk  zaprasza na  wiosenne kursy  organizowane  w trybie  weekendowym.

Zajęcia  kursu żeglarskiego  odbywać się  będą  od 13 maja  do  24 czerwca  na przystani  w Gosławicach, w godzinach od  9.00 d o  19.00.   Pierwsze  zajęcia  organizacyjne  13 maja  o godzinie  10.00.

Uczestnicy  powinni  mieć  ukończone  14 lat   (dla chętnych  poniżej 18. roku  życia  wymagana  jest zgoda rodziców).  Program  zajęć  jest zgodny  z programem  szkolenia  PZŻ  –  przygotowuje  do  egzaminu  na patent żeglarski.  Po zakończeniu  kursu  każdy uczestnik  może  przystąpić  do egzaminu wewnętrznego  KŻ Energetyk  oraz  do egzaminu  PZŻ,  który  odbędzie się  25 czerwca br.

Opłata  za udział  w szkoleniu  wynosi  1250 zł  dla młodzieży uczącej się  oraz  1500 zł  dla  dorosłych.  Więcej informacji  i  zapisy  pod  nr tel.   691-500-595   albo  603-474-630.

Druga propozycja  to  kurs motorowodny  i  kurs na licencję  na holowanie.  Zajęcia  również  będą się odbywały  na terenie  przystani  w Gosławicach.  Czas trwania  kursu:  od 15  do  29 kwietnia.  Pierwsze zajęcia  organizacyjne  zaplanowano  na sobotę  15 kwietnia  na godzinę 10.00.

Wymagane  jest  ukończenie  14 lat,  uczestnicy  kursu  na holowanie  muszą mieć  patent  sternika  motorowego.   Cena każdego  z tych  szkoleń  wynosi 500 zł.

Po zakończeniu  zajęć  będzie  można przystąpić  do egzaminu  na patent motorowodny  lub  na licencję  na holowanie.  Egzaminy odbędą się  30 kwietnia.   Więcej informacji  i  zapisy  pod  nr tel.   691-500-595.

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz