Nieruchomości na sprzedaż

Grupa Kapitałowa  ZEPAK  ogłosiła  przetarg otwarty  na sprzedaż  nieruchomości,  należących do  PAK KWB Konin  oraz  ZE PAK SA.

Na sprzedaż  przeznaczono  budynek  wielofunkcyjny  w Kleczewie  i  kompleks  inwestycyjny  Kazimierz Biskupi  (których właścicielem  jest  KWB Konin)  oraz  budynek biurowy  w  Kazimierzu Biskupim  (własność  ZE PAK).

Szacowana  cena  netto  budynku  w  Kleczewie  wynosi  1 697 760  zł,  cena  budynku  w  Kazimierzu   –  1 109 280 zł,  a kompleksu inwestycyjnego  –  11 261 468 zł.  Sprzedaż  nieruchomości  jest opodatkowana  23% VAT.

Osoby  zainteresowane kupnem  mogą otrzymać  bliższe informacje  od osoby  prowadzącej  postępowanie  (pytania są  przyjmowane  do 14 kwietnia),  mogą również  oglądać nieruchomości  po uzgodnieniu  terminu  –  tel.  63 247 37 73.   Oferty można składać  od 21 do 28 kwietnia 2023 r.  według zasad ujętych  w zaproszeniu.  Szczegółowe  warunki przetargu  udostępnione są  na stronie platformy  logintrade  (www.kwbkonin.pl,  w zakładce  „Dla dostawców”).  Ogłoszenie  zawiera załączniki  w postaci  szczegółowego  opisu  przedmiotów  sprzedaży,  wykazu działek  oraz  map.      eg

Na zdjęciu biurowiec w Kazimierzu

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz