GG 30 lat temu

Podsumowanie roku

V  Zebranie  Delegatów  Załogi  Kopalni  obradowało  23 kwietnia.

Przewidziany  do podziału  fundusz  z zysku  wypracowanego  przez przedsiębiorstwo  w 1992  roku,  który wynosi  63 755 112 200 zł,  podzielony  został  w sposób  następujący:  na fundusz nagród  przyznano  54 955 112 200  zł,  a na  fundusz socjalny  8 800 000 zł.

Po wysłuchaniu  sprawozdania  przewodniczącego  Rady Pracowniczej  zebranie delegatów  pozytywnie  oceniło jej  działalność  prowadzoną  od kwietnia  1992 r.

Pozytywną  ocenę   za rok ubiegły  wystawiono  także całej kopalni  uznając,  że przy założonych  zadaniach  restrukturyzacyjnych  wyniki produkcyjne  i  inne działania  ekonomiczne  przyniosły  pożądane efekty.

Przymierzając się  do nowych  warunków gospodarczych  delegaci zatwierdzili  ordynację wyborczą  do Rady Nadzorczej  Kopalni Konin S.A.,  wprowadzając  doń  pięć poprawek.

Zebrani pozytywnie  odnieśli się  do proponowanych  zmian  zawartych  w Protokole nr 2,  a dotyczących  Zakładowej  Umowy  Zbiorowej.

„Głos Górnika” nr 41,  19 maja  1993 r.

Na zdjęciu odkrywka Lubstów.   Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz