Powstanie kompleksowego programu dla górnictwa węgla brunatnego zapowiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, które odbyło się 29 lipca w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony społecznej, przedsiębiorców oraz Ministerstwa Energii. Zagłębie konińsko-turkowskie reprezentowali prezesi Sławomir Sykucki i Adam Kłapszta oraz szefowie związków zawodowych: Grzegorz Matuszak, Alicja Messerszmidt, Andrzej Mazur, Dariusz Zbierski, Andrzej Filipiak, Krzysztof Tarnas  i Paweł Dzikowski.

Jednym z punktów posiedzenia było powstanie programu dla branży węgla brunatnego, zamiar utworzenia takiego dokumentu zadeklarował przedstawiciel Ministerstwa Energii. – Liczę, że nasza dzisiejsza dyskusja stanowić będzie punkt wyjścia do prac nad programem dla górnictwa węgla brunatnego. Chcemy w formule trójstronnej dokonać analizy i diagnozy stanu górnictwa węgla brunatnego w Polsce. Jest to zadanie wymagające analizy wielowątkowej, która, podobnie jak w przypadku węgla kamiennego, musi być rozpatrywana w perspektywie długofalowej – powiedział wiceminister Tobiszowski. Dodał także, że należy uwzględnić uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rynków węglowych, znaczenie węgla na świecie i w Europie, a także jego wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Słowa ministra zostały przyjęte z zainteresowaniem, ale związkowcy PAK KWB Konin nie omieszkali wytknąć mu opieszałości w zrealizowaniu obietnicy pomocy w przygotowaniach do uruchomienia odkrywki Ościsłowo. Przekazali ministrowi Tobiszowskiemu oraz Justynie Matys, dyrektorowi Departamentu Gospodarowania Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa, materiały ukazujące rzeczywisty wpływ kopalni na otoczenie i efekty prowadzonej przez nią rekultywacji.
Pytając o kopalnię Adamów związkowcy usłyszeli, że decyzja zakończenia pracy przez Elektrownię Adamów zapadła już dawno, jest ostateczna i nie ma szans na przedłużenie jej działalności.
Jednym z punktów dyskusji był stan prac nad polityką energetyczną Polski do roku 2050. Zdecydowano, że tym projektem zajmie się zespół działający przy Ministerstwie Skarbu Państwa.

Natomiast wspomniany na wstępie program dla górnictwa węgla brunatnego ma być opracowywany w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. W komisji znaleźli się trzej przedstawiciele strony społecznej, reprezentanci przedsiębiorców i Ministerstwa Energii, a także eksperci, a wśród nich prof. Zbigniew Kasztelewicz, inicjator zwołania okrągłego stołu węgla brunatnego. Z propozycją zorganizowania takiej dyskusji prof. Kasztelewicz oraz naukowcy reprezentujący instytucje górnicze i środowisko SITG zwrócili się do pani premier i ministra energii. Efektem tych zabiegów jest włączenie przedstawicieli nauki do tworzenia strategii dla sektora węgla brunatnego.

Zdaniem obecnych na piątkowym posiedzeniu związkowców zainicjowano debatę, która zapowiada się na długo.   eg

Dodaj komentarz