GG 30 lat temu

Praca i płaca

Dodatkowy urlop  dla pracowników  KWB był  tematem kwietniowych  uzgodnień  między  dyrekcją kopalni  a  związkami zawodowymi.  Postanowiono przyznać  dwa dodatkowe  dni urlopu  po przepracowaniu  pięciu lat  oraz  cztery dni  po dziesięciu latach  pracy  w kopalni.  Wykaz  stanowisk  uprawnionych  do dodatkowych  dni wolnych  zawiera załącznik  nr 12  do  Zakładowej  Umowy Zbiorowej.

O terminie  dodatkowego urlopu  decyduje  kierownik zakładu  lub  odkrywki.  Ustalono,  by nie łączyć  dodatkowych  dni wolnych  z  urlopem wypoczynkowym.  Wprowadzenie  tego urlopu  nie spowoduje  zwiększenia  zatrudnienia.

Na spotkaniu  13 kwietnia  zdecydowano też,  że  za pracę  w godzinach  nadliczbowych  w soboty,  niedziele,  święta  i inne  dodatkowe  dni wolne  pracownicy  otrzymają  wynagrodzenie  przewidziane  na ten dzień  powiększone  o stuprocentową dopłatę  wynikającą  ze stawki osobistego  zaszeregowania.  Przysługuje  im także  płatny dzień  wolny  w tygodniu.  Zatrudnianie  pracowników  w dni wolne  jest możliwe  tylko po uzgodnieniu  tej sprawy  z dyrektorem  kopalni.  Dzień wolny  należy wykorzystać  od razu  w następnym  tygodniu.

 „Głos Górnika” nr 41,  19 maja  1993 r.

Na zdjęciu  odkrywka Jóźwin.   Fot.  Piotr Ordan

Dodaj komentarz