Ostatnia z wielkich

Ostatnia taka  odkrywka,  ostatnia  z wielkich,  odkrywka Jóźwin  zakończyła wydobycie.  W piątek  16 czerwca  2023 roku  koparka ERs 710/1  sięgnęła po  ostatni  jóźwiński  węgiel.  Ostatni skład  odjechał  z kleczewskiej  załadowni  do elektrowni  o godz. 12.20.

Jóźwin to  niewątpliwie  najbardziej  zasłużona odkrywka  w historii  kopalni Konin  –  największa,  najdłużej pracująca  i  mogąca się  pochwalić  najlepszymi  wynikami produkcyjnymi.  Od lipca  1971 roku  wydobyto  tam  178 291 748  Mg węgla,  z tego  71 008 745  Mg  na Jóźwinie IIB,  który  został  uruchomiony  w grudniu 2003 roku.

W całej  odkrywce  od 1968 roku  zdjęto  1 423 157 514  m3 nadkładu,  a na polu  Jóźwin IIB  od marca  1999 roku  712 183 569 m3.

Procentowy udział  Jóźwina  w wydobyciu  jest imponujący  –  z tej odkrywki  pochodziło  28% węgla wydobytego  w historii kopalni.  Udział pozostałych  dużych odkrywek  był mniejszy,  Kazimierz  i  Pątnów  dały po  20% wydobycia.

W latach  swojego rozkwitu,  na początku  drugiej dekady  bieżącego wieku,   Jóźwin dawał  70%  rocznego wydobycia,  był prawdziwą  podporą kopalni.  Rekordowe wydobycie  –  6 mln 220 tys. Mg – zanotowano  w roku 2012,  niewiele mniejsze   –  sięgające 6 mln 181 tys. Mg  –  w roku  2011.  W kolejnych latach,  do roku 2016,  wydobycie znacznie  przekraczało  5 mln ton.   eg

Fot. Piotr Ordan

Grafika Elżbieta Dwornik

1 – Odkrywka Jóźwin w czasie rozkwitu, w 2012 roku

Dodaj komentarz