GG 30 lat temu

Doskonalenie zawodowe

We wszystkich  działaniach  zawodowych  podstawą  powodzenia  jest  gruntowna wiedza.  Tę zaś  należy  ciągle powiększać  w świecie  szybko zmieniających się  realiów.

Truizmem jest  powiedzenie,  że komputery  ułatwiają życie.  Zgoda.  Ale tylko wtedy,  gdy obsługują  je fachowcy.  Od stycznia  do tej pory  Dział ETO  przeszkolił  ponad  stu pracowników  komórek organizacyjnych,  w których  zainstalowano  komputery.  Przypuszczamy,  że nie  ma  takiej osoby,  która by  była  niezadowolona  z formy szkolenia  i zakresu  przekazywanych  wiadomości.

W czasie dopasowania  kopalni  do wymogów  rynku kapitałowego,  kierowanie nią  wymaga  nie lada sztuki.  Słuchaczami  kursu rachunkowości  zarządczej  byli:  dyrektor,  jego zastępcy,  zawiadowcy,  kierownicy zakładów,  no i naturalnie  pracownicy księgowości.

Nieco inny  charakter miało  kolejne szkolenie  zorganizowane  w formie  seminaryjnej.  Dotyczyło  ono controllingu  –  planowania strategicznego  i rachunkowości.  Z tej formy szkolenia  skorzystało  65 pracowników.

W życiu  gospodarczym  i  technicznym kraju  w coraz  większym  stopniu  mamy  do czynienia  z terminologią angielską,  również  i  w  górnictwie  węgla brunatnego.  Nauce podstaw  języka  oraz wzbogacaniu  zasobu słówek  poddało się  25 osób.

Rozmowa  między partnerami  reprezentującymi  organizacje związkowe,  ekonomiczne  i  techniczne  jest niejednokrotnie  wielką sztuką,  zwłaszcza gdy  występuje  przeciwieństwo  interesów.  Właśnie  sztuce negocjacji  poświęcone  zostało seminarium,  w którym  uczestniczyło  20 słuchaczy.

„Głos Górnika” nr 43,  22 czerwca  1993 r.

Na zdjęciu odkrywka Lubstów.  Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz