Blok gazowo-parowy w Adamowie

Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy  ZE PAK podjęło decyzję  w sprawie  budowy  bloku gazowego.

Na terenie  dawnej  Elektrowni Adamów  powstanie  niskoemisyjny  blok  gazowo-parowy  klasy 600 MW wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą.  Nowy blok  ma zużywać  do 570 mln  metrów sześciennych  gazu ziemnego  rocznie,  będzie również  przystosowany  do spalania wodoru,  którego udział  w produkcji  sięgnie 30 proc.

Koszt budowy  oszacowano  na  2,5 mld zł.  Trwają rozmowy  z konsorcjum  banków  w sprawie  finansowania  tego projektu,  inwestycja powinna  zostać  uruchomiona  do końca  2023 r.

Dodaj komentarz