Na drodze do atomu

Spółka  PGE PAK Energia Jądrowa S.A.  złożyła  16 sierpnia  2023 roku  w  Ministerstwie  Klimatu  i Środowiska  wniosek o  wydanie  decyzji  zasadniczej  dla budowy  elektrowni  jądrowej  w  Koninie-Pątnowie.  Uzyskanie  tej decyzji  jest  warunkiem  rozpoczęcia  prac  związanych  z lokalizacją   i badaniami  środowiskowymi  oraz wystąpienia  o pozwolenie  na budowę  elektrowni  jądrowej.

Wniosek zawiera  kluczowe elementy  projektowanej siłowni,  jak jej lokalizacja,  planowana  moc zainstalowana  (dwa reaktory  o łącznej mocy  2800 MW),  technologia  (koreańskie  reaktory  APR1400),  struktura  własnościowa  oraz finansowanie inwestycji.   Dwa  reaktory  w planowanej  elektrowni  mogłyby dostarczyć  do polskich domów  i firm  około 22 TWh energii,  czyli  około  12%  dzisiejszej konsumpcji   energii  w Polsce.   Uruchomienie  pierwszego  bloku  elektrowni  jest możliwe  w 2035 roku.

Spółka  PGE PAK  Energia  Jądrowa S.A.  powstała  w kwietniu br.,  jej  założycielami są  PGE  Polska Grupa Energetyczna S.A.  oraz  ZE PAK S.A.   Wcześniej,  w październiku  2022  obie  spółki  podpisały   z koreańską  firmą  KHNP  list  intencyjny  w sprawie  budowy  elektrowni  jądrowej  w regionie  konińskim.

Cieszymy się,  że już  po dziesięciu miesiącach  złożyliśmy wniosek  o wydanie decyzji zasadniczej  dla budowy elektrowni jądrowej  w Koninie-Pątnowie.  Pracujemy intensywnie,  by docelowo  dostarczyć mieszkańcom Polski  tanią,  czystą i  stabilną energię.  W tym krótkim czasie  przygotowaliśmy  wstępne studium  wykonalności,  funkcjonuje spółka  PGE PAK Energia Jądrowa,  a dzisiaj złożyliśmy  kluczowy dla nas  wniosek o wydanie  decyzji zasadniczej.  Decyzja ta jest strategiczna,  by jak najszybciej  rozpocząć właściwe  badania lokalizacyjne  i środowiskowe.  To jest bardzo ważny dzień,  aby elektrownia  jądrowa  w Koninie-Pątnowie  mogła rozpocząć  funkcjonowanie  w 2035 roku  –  powiedział Maciej Stec,  wiceprezes zarządu PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz