Spotkanie ze słoniem i tarbozaurem

Kolejne  muzealne  spotkanie   z  kulturą  zapowiada  się   arcyciekawie.   Gościem   specjalnym   będzie  dr Gwidon  Jakubowski,  paleontolog  z Muzeum  Ziemi  w Warszawie,  który dokonał  analizy  i pierwszej  konserwacji  szczątków  słonia leśnego  znalezionych  na odkrywce Jóźwin.

Od odkrycia  kości słonia  minie niedługo  40 lat.  Rocznica  tego wydarzenia  jest bezpośrednim  powodem  zaproszenia  dr Jakubowskiego.  Naukowiec  opowie  nie tylko  o słoniu leśnym,  ale także  o tarbozaurze  i swoich  wyprawach badawczych  na pustynię Gobi.

Wykład  odbędzie się  w środę  13 września  o godz. 17.00  w spichlerzu  Muzeum Okręgowego  w Gosławicach.  Wstęp wolny.  Zapraszamy!      e

Dodaj komentarz