Ostatnia podróż Dolores 

Dolores już  wynurzyła się  z odkrywki.  Wyjazd  koparki  na poziom zero  wydarzył się  12 września.  Wyprowadzenie  maszyny  na powierzchnię  zajęło zaledwie  kilka godzin,  był to  ostatni etap  długiej  kilkumiesięcznej  podróży  trwającej od maja.

Koparka  SRs 1800/2  będzie  centralnym punktem  i  główną atrakcją  parku  maszyn górniczych,  który  powstaje  w pobliżu  odkrywki Jóźwin.  Na pomysł  utworzenia  takiego skansenu  wpadli  animatorzy  kultury  skupieni wokół  programu  Trzeci TOR.  To właśnie  oni zaproponowali  utworzenie  parku maszyn  górniczych  i wspólnie  z pracownikami  odkrywki  podjęli działania,  aby zrealizować  ten projekt  i ocalić w ten sposób  dziedzictwo przemysłowe  naszego zagłębia.  Najlepszą lokalizacją  okazała się  odkrywka Jóźwin  i dlatego  to właśnie  na jej obrzeżu  gromadzone są  elementy  przyszłej ekspozycji,  która  ma zachować  fragment  układu KTZ.  Uzupełnieniem  wystawy  będą  ścieżki edukacyjne  i  sale multimedialne.

Kiedy  można się  spodziewać  końca realizacji?  Oczywiście  prace  zajmą  nieco czasu,  przygotowanie  techniczne  wymaga  przynajmniej  kilkunastu miesięcy.  Twórcy  parku oceniają,  że całość  może być  gotowa  za dwa lata.  Trzymamy kciuki.     eg

Fot. Adam Jaroński

Dodaj komentarz