GG 30 lat temu

Czterdzieści lat 

Tyle lat ma kopalniane koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Organizacja ta pod nazwą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskiego Przemysłu Węglowego została utworzona w 1946 roku. W maju 1953 nadano jej nazwę Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Górnictwa, przemienioną w 1957 uchwałą nadzwyczajnego zjazdu na Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).

Pierwszym prezesem kopalnianego koła założonego w 1953 roku był mgr inż. Stefan Włodarczyk. Organizacja liczyła wtedy niewielu członków, proporcjonalnie do wielkości kadry technicznej przedsiębiorstwa.

Na sesji zatytułowanej „Rozwój techniki i technologii górniczej Kopalni Konin”, która odbędzie się 22 października na terenie ośrodka wczasowego w Ślesinie, podsumowany zostanie czterdziestoletni okres istnienia koła zakładowego oraz udziału jego członków w życiu gospodarczym i społecznym naszego przedsiębiorstwa.

Na jubileusz zostaną zaproszeni seniorzy konińskiego górnictwa będący członkami tej organizacji, członkowie prezydium Zarządu Głównego SITG, przedstawiciele ministerstwa, uczelni górniczych, administracji terenowej oraz  kluczowych przedsiębiorstw naszego województwa.

Gospodarzem spotkania będzie dyrekcja kopalni i aktualnie działający zarząd koła. Pomoc finansową i organizacyjną zadeklarowały nasze związki zawodowe.

Sesja mieć będzie dwa aspekty: roboczy – nakreślający perspektywy konińskiego górnictwa w oparciu o doświadczenia przeszłości oraz historyczny – podsumowujący dokonania kopalni i jej organizacji inżyniersko-technicznej. Spotkanie to będzie jednym z punktów programu przygotowań kopalni do pięćdziesiątej rocznicy jej powstania przypadającej na styczeń 1995 roku.

„Głos Górnika” nr 47,  7 października 1993 r.

 

Dodaj komentarz