GG 30 lat temu

Rada postanowiła

Na kolejnym  posiedzeniu  6 października  Rada Pracownicza  w uchwale nr 22  pozytywnie  zaopiniowała  działalność  mgr inż. Bronisława Włodarczyka  na stanowisku  tymczasowego  kierownika  KWB „Konin”.

Rada  zaakceptowała też  propozycję dyrektora  w sprawie wystąpienia  do ZRGOiR we Wrocławiu  o nieodpłatne  przekazanie  budynku  mieszkalnego  w Kazimierzu Biskupim.

Członkowie Rady  wyrazili zgodę  na nieodpłatne  przekazanie  450 ton  węgla sortowanego   dla  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Koninie  oraz dwóch  przyczep  węgla sortowanego  dla Szkoły Podstawowej  nr 3  w Ostrowążu.  Z kopalnianej  kserokopiarki  Mita1254  w ciągu  co najmniej  pięciu lat  będzie mógł  korzystać  Wojewódzki  Klub Techniki  i Racjonalizacji,  a dwa nasze  autokary  bezpłatnie  przywiozą z Bondar  konińskie rodziny  przebywające tam  na turnusie terapeutycznym.  Postanowiono też  przekazać 10 mln zł  na dofinansowanie  budowy kościoła  w Posadzie.

Rada  wniosła  do dyrektora  o ustalenie puli  1200 ton  węgla sortowanego  (odpłatność  w wysokości  50%  ceny rynkowej)  dla emerytów  i rencistów  w ilości  po 4 tony  na osobę.  Węgiel  ma  być sprzedawany  według  kolejności zgłoszeń.  Wyrażono też  zgodę na upłynnienie  likwidowanych  w Warsztatach  Naprawczych  i  ZRG  środków trwałych.

„Głos Górnika” nr 47,  7 października 1993 r.

Na zdjęciu  odkrywka Jóźwin  i jej zaplecze.  Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz