Blok parowo-gazowy w Adamowie

Po węglu gaz – ZE PAK poinformował o umowie dotyczącej budowy nowej elektrowni klasy 600 MWe w Adamowie. Szacunkowa wartość tej inwestycji wynosi 2,3 mld zł.

Zarząd ZE PAK podał, że 1 września 2023 r. otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę zależną PAK CCGT z konsorcjum, którego liderem jest Siemens Energy Global, umowy na „budowę bloku CCGT klasy 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie elektrowni Adamów oraz długoterminowej umowy serwisowej bloku CCGT klasy 600 zawartej z Siemens Energy na okres 12 lat od daty przekazania bloku CCGT do eksploatacji”.

ZE PAK poinformował, że podpisanie tych umów nie powoduje powstania zobowiązań finansowych po stronie PAK CCGT. „Zobowiązania finansowe po stronie PAK CCGT powstaną dopiero w momencie wydania przez PAK CCGT polecenia rozpoczęcia prac +Notice to Proceed+ skutecznego jedynie wówczas, gdy zostanie przekazane wraz z poręczeniem płatności zobowiązań PAK CCGT wynikających z Umowy EPC wystawionego przez ZE PAK na rzecz generalnego wykonawcy oraz przekazania generalnemu wykonawcy ważnego pozwolenia na budowę.”

Umowa EPC formalnie wejdzie w życie, a daty harmonogramu realizacji umowy staną się obowiązujące dla obu stron dopiero w momencie wpłaty zaliczki przez PAK CCGT.

Na zdjęciu elektrownia Adamów w 2020 roku, fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz