Za zasługi dla górnictwa i kopalni

Kilka dni przed Barbórką, pierwszego grudnia, zarządy spółek oraz poczty sztandarowe i delegacje organizacji związkowych i społecznych oddały hołd św. Barbarze, składając kwiaty pod pomnikiem stojącym obok biurowca w Kleczewie. Wiązanki zostały złożone także pod pomnikiem patronki górników w Warence.

W tym samym dniu odbyło się spotkanie barbórkowe, na którym uhonorowano wyróżniających się pracowników. W uroczystości wzięli udział dwaj goście: Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji wschodniej Wielkopolski, oraz Robert Nowak, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

Wiceprezes Jarosław Czyż podsumował pracę kopalni w kończącym się roku i wydarzenia ostatnich miesięcy. Powiedział między innymi:

Kiedyś prezesi kopalni mogli pochwalić się rekordami produkcyjnymi i milionami metrów sześciennych zdjętego nadkładu, od kilku lat razem z całą grupą kapitałową ZEPAK przechodzimy transformację związaną ze zmianą sposobu produkcji energii. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy do dyspozycji trzy odkrywki, w tym roku zamknęliśmy odkrywkę Jóźwin, w zeszłym Drzewce, zostaliśmy na odkrywce Tomisławice. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że są to zmiany nieuniknione, które dzieją się na całym świecie. Paliwa kopalne, które prowadziły do rozwoju ludzkiej cywilizacji, zaczynają schodzić ze sceny, w ich miejsce pojawiają się nowe technologie. Musimy się do tego dostosować, zwłaszcza że nasze złoża  powoli się wyczerpują.

Grupa kapitałowa ZEPAK zmienia swoje oblicze, inwestuje w OZE, w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Dzisiaj moc zainstalowana, która już pracuje, wynosi 110 MW, a planowanych jest następnych 520 MW mocy.

Z punktu widzenia górniczego w mijającym roku udało się osiągnąć kilka sukcesów.  Marszałek województwa wielkopolskiego umożliwił nam eksploatację następnego pola na odkrywce Tomisławice, udostępniliśmy tam kilka milionów ton węgla, co pozwoli ze spokojem patrzeć na przyszły rok.

Sukcesem jest także rekultywacja, prowadzona na likwidowanych odkrywkach. Rekultywacja o różnych kierunkach pozwala grupie kapitałowej myśleć o przyszłości, o OZE, bo mamy nowe tereny, powstają zbiorniki wodne. Obszary rekultywowane i już zrewitalizowane zajmują dzisiaj około 8,5 tysiąca hektarów, z tego aż 3,5 tysiąca hektarów to będą zbiorniki wodne, co stanowi 40 proc. powierzchni, która będzie dobrze służyła całemu regionowi. Jest to również ważne dla nowej inwestycji, która – jak wszyscy mamy nadzieję – dojdzie do skutku, czyli elektrowni atomowej. Nowe akweny będą niezbędnym elementem infrastruktury tej elektrowni.     

Na pewno olbrzymim sukcesem mijającego roku jest ustawa dotycząca urlopów energetycznych i górniczych. Tu wielkie słowa podziękowania należą się związkowcom, bo jest to rzecz niespotykana: nie jesteśmy spółką skarbu państwa, a udało się również nas wprowadzić do tej ustawy i również my możemy skorzystać z jej dobrodziejstwa. Dzięki temu będzie można w łagodny sposób zrestrukturyzować kopalnię i elektrownię.

Po wystąpieniu prezesa Czyża przystąpiono do ceremonii wręczenia odznaczeń. Jednym z nagrodzonych był dyrektor OUG Robert Nowak, który otrzymał odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa Minister Aktywów Państwowych przyznał odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę otrzymali: Andrzej Cichowicz, Zbigniew Biegasiewicz, Tomasz Błaszczyński, Marek Leśniewski, Maciej Wojciechowski, Rafał Kozłowski, Przemysław Żabierek, Jarosław Balcerzak, Marek Krzymiński, Dariusz Kaźmierczak, Krzysztof Działak, Jarosław Lewandowski oraz Grzegorz Kaźmierowski.

Minister Aktywów Państwowych nadał także honorowe stopnie górnicze czterem pracownikom: Dariuszowi Sikiewiczowi – generalny dyrektor górniczy II stopnia, Marcinowi Kapuścińskiemu – generalny dyrektor górniczy III stopnia, Marcinowi Kaźmierczakowi – dyrektor górniczy I stopnia oraz Tomaszowi Lewandowskiemu – dyrektor górniczy III stopnia. Nadano także stopnie technikom i górnikom.

Prezes kopalni przyznał odznakę  Zasłużony Pracownik Kopalni Konin – wyróżnienie to otrzymały osoby zatrudnione w PAK KWB Konin oraz PAK Górnictwo.

Fot. Mirosław Jurgielewicz

Dodaj komentarz