Nie tylko dla seniorów

W ostatnim numerze  (49/2283)   „Przeglądu Konińskiego”  znaleźć można  sporo wzmianek  o Dniu Górnika.  Jest wśród  nich notatka  o  XIX Karczmie piwnej  „Starej Strzechy”.

Gościem tego  spotkania był  Oskar Radke,  pomysłodawca  i główny  organizator  ubiegłorocznej  uroczystości  „W podzięce  Kopalni Konin”.  Zaproszenie  ze strony seniorów  konińskiego górnictwa  było niewątpliwie  wyrazem  uznania  i  wdzięczności  za ten  świetny pomysł  i jego  udaną realizację.  Uczestnicy karczmy  (podobnie  jak wielu  pracowników kopalni  i  mieszkańców  Konina)  mają nadzieję,   że  impreza  będzie kontynuowana.  Dodajmy,  że  Oskar Radke  otrzymał  podczas  górniczej biesiady  nader trafne  miano „Niepokonany”.

Młody  przyjaciel  konińskiego  górnictwa  w  taki  sposób  spisał  swoje  wrażenia  ze  spotkania  gwarków:  

Doświadczony zawodowo  górnik nazywany  jest  „starą strzechą”,  zaś w konińskim regionie,  ze względu na  naszą kopalnianą  historię,  takich górników  jest niemało.  Jak tradycja  nakazuje  stare i młode strzechy  świętują Barbórkę  zgodnie z  przyjętym  od wielu lat  obrządkiem.  Należy do niego  karczma piwna,  opasana biesiadną zabawą,  jadłem  i oczywiście  złocistym trunkiem,  czyli piwem.

Tradycję tę  kultywuje  także  środowisko  Koła Emeryta  „Stara Strzecha”  przy Międzyzakładowym  Związku Zawodowym  Pracowników  Inżynieryjno-Technicznych  „Kadra”  KWB Konin.  Koło Emeryta  działa od  20 maja 2003 roku,  nieprzerwanie  pod przewodnictwem  pana Romana Kowalaka,  zrzeszając górniczych  emerytów  należących wcześniej  do MZZ PIT „Kadra”.

Tegoroczna  karczma piwna  była już  dziewiętnastym spotkaniem  zasłużonych górników.  Od kopalnianej  karczmy piwnej  różni się  zaś tym,  że poza panami – Gwarkami,  uczestniczą  w niej panie,  nazywane  Ozdóbkami.  Była to okazja  do wielu  wspomnień  o górniczym trudzie  i do miłej  zabawy  we wspólnym  gronie.  Tradycją jest  także to,  że nowi  adepci  karczmy piwnej  odbywają chrzest.  W 2023 roku  do grona  uczestników  karczmy piwnej  przyjęto:  Jolantę Gorzelańczyk,  Marię Łukasiewicz,  Grzegorza Jaworskiego  oraz  moją skromną  osobę.

W podziękowaniu  za miłe przyjęcie  i świetną zabawę,  z okazji zbliżającej  się  Barbórki  życzę członkom  Koła Emeryta  „Stara Strzecha”  przy MZZ PIT „Kadra”  i  Waszym rodzinom,  aby święta Barbara  darzyła Was  nieustanną opieką  i  dopisującym zdrowiem.  Niechaj Waszym  dokonaniom  towarzyszy  satysfakcja  i duma  oraz powszechny szacunek.  Niech żyje  nam  górniczy stan!

Oskar Radke

Fot. Oskard Radke

Dodaj komentarz