GG 30 lat temu

Szkoła i jej absolwenci

W wywiadzie udzielonym rozgłośni zakładowej naszej kopalni dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych mgr inż. Edward Jędrzejczak powiedział: Nasza rocznica to w pewnej mierze  święto Konina, nie tylko kopalni.

Trudno nie zgodzić się z taką wypowiedzią, gdy mury szkoły opuściło 10 699 absolwentów. Zwróciliśmy się do niektórych z nich z pytaniem, co sądzą o szkole i jak wspominają naukę. Oto odpowiedzi.

Dyrektor kopalni mgr inż. Bronisław Włodarczyk:  Nauczono mnie w niej systematyki w opanowywaniu wiedzy. Umiejętność ta zaowocowała na studiach.

Asystent dyrektora Tomasz Garbaciak: Była to szkoła charakteru.

Przewodniczący Rady Pracowniczej Leszek Jakubowski: Dała mi praktykę i podstawy rozwoju zawodowego.

Główny mechanik „Lubstowa” mgr inż. Jerzy Michurski: Dzięki szkole nauczyłem się umiejętności poszerzania wiedzy i przyjemności z uprawiania  sportów.

Starszy technolog górniczy mgr inż. Paweł Czaplicki: Dała mi bardzo dobre podstawy przedmiotów zawodowych, niezbędne w dalszym kształceniu w AGH.

Główny elektryk „Jóźwina” inż. Michał Kuznowicz: Szkoła krzewiła tradycje górnicze i nauczyła nas bycia dumnym z przynależności do tego zawodu.

Główny inżynier  energo-mechaniczny mgr. Inż. Stanisław Sztorch: Zawsze będę o niej mówił „moja szkoła”. To chyba wyjaśnia mój emocjonalny stosunek.

Główny mechanik „Pątnowa”  mgr inż. Ryszard Gajewski:  Oprócz chęci ciągłego zdobywania wiedzy, zaszczepiła we mnie bakcyl krajoznawczy.

Główny elektryk „Pątnowa”  inż. Franciszek Hoch: Dla mnie, przybysza spoza Konina, otworzyła swe gościnne progi, dała możliwość zostania górnikiem, o czym mówię z dumą.

„Głos Górnika” nr 49,    24 listopada 1993 r.

Na zdjęciach szkoła górnicza i jej uczniowie w roku 1996.  Fot.  Piotr Ordan

Dodaj komentarz