Weź udział w akcji krwiodawstwa!

Zarząd  Górniczego  Klubu  HDK PCK im.  św. Barbary  przy KWB Konin  zaplanował  na rok 2024   cztery  akcje  krwiodawstwa.   Pierwsza  odbędzie  w piątek  9 lutego.

Zostanie  zorganizowana  w  Zespole  Szkół  Górniczo–Energetycznych  w  Koninie,  w  dużej  sali  gimnastycznej   (wejście  od strony  ul. Wyszyńskiego).   Rozpocznie się  o godz. 8.00   i potrwa  do 11.30.    Dawcy  muszą  mieć  dowód osobisty  oraz maseczkę  na usta  i nos.   Krew  pobierze  Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa  z Kalisza.

Kolejne  akcje  odbędą się  22 kwietnia,   20 września  oraz  22 listopada.   Zarząd  klubu  serdecznie  zachęca  do udziału  nie tylko  krwiodawców  zrzeszonych  w organizacji,  ale wszystkich  chętnych,  którzy chcą  i mogą  oddać  ten  bezcenny lek.

Dodaj komentarz