Zgoda na pomoc dla górników

Komisja Europejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy publicznej dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

Niemal pół roku temu Sejm uchwalił ustawę o osłonach socjalnych dla tych pracowników, teraz Komisja Europejska zaakceptowała polski program pomocy o wartości 300 mln euro, przeznaczony na wsparcie osób, które stracą pracę z powodu zamykania kopalń węgla brunatnego oraz elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Pracownicy będą mogli otrzymać roczną odprawę oraz skorzystać z płatnego urlopu, jeżeli do nabycia praw emerytalnych brakuje im nie więcej niż cztery lata. Program będzie realizowany przez 10 lat, do lutego 2034 r. Po tym czasie Polska może zwrócić się o jego przedłużenie.

Program obejmuje pracowników sektora węgla brunatnego oraz energetyków z całej Polski; dotyczy blisko 23 tys. osób, wśród których jest ponad pół tysiąca górników konińskiego zagłębia.

Alicja Messerszmidt, przewodnicząca  MZZ PIT „Kadra” przy PAK KWB Konin podziękowała urzędnikom w Brukseli i Warszawie za pomoc w osiągnięciu tego ważnego celu: Ten program został wypracowany ponad podziałami i z uwzględnieniem strony społecznej od samego początku. O to nam chodzi w sprawiedliwej transformacji – akceptujemy ewolucyjny kierunek zmian i odejścia od węgla, ale w zamian oczekujemy partnerskiej postawy i spotkaliśmy się z nią. Najszczersze podziękowania kieruję do byłego już komisarza Fransa Timmermansa, który nas wspierał od samego początku i obiecał nam priorytetowe zajęcie się tą sprawą prawie rok temu podczas wizyty w Koninie. Mimo jego odejścia ważna dla Konina, Bełchatowa i Turowa sprawa została z równie wysokim priorytetem przejęta przez Komisarzy Vestager i Sefcovica oraz urzędników Komisji Europejskiej, którym składam podziękowania za partnerstwo i dialog. 

Dziękuję również posłom i rządowi – zarówno z poprzedniej, jak i obecnej kadencji, bo nasze potrzeby i prośby zostały wysłuchane, choć widzimy, że to przede wszystkim sprawy Śląska były i są bardziej priorytetowe. Z nadzieją oczekujemy wyrównania tych szans – górnictwo jest jedno i tak samo, jak nie szybciej to węgiel brunatny cierpi z powodu zamykania kopalń i elektrowni. Cieszy nas konsekwentne wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie, którego kierownictwo rozumie wyzwania regionów górniczych. Nie bez znaczenia jest fakt, że Pani Minister Paulina Hennig-Kloska jest posłanką z Wielkopolski Wschodniej. 

Wsparcie ze strony budżetu państwa dla pracowników sektora energetyki i górnictwa węgla brunatnego docenia Grupa ZE PAK. Kopalnia i elektrownia zatrudniają obecnie około 2,5 tys. pracowników, ponad pięciokrotnie mniej niż kilkanaście lat temu. Żaden pracodawca  w Polsce nie doświadczył takiego tempa redukcji.

Prezes ZE PAK Piotr Woźny tak skomentował decyzję KE: To kolejny krok milowy w naszym procesie odpowiedzialnego odchodzenia od węgla. Budując nowe aktywa oparte głównie o OZE nie zapominamy o naszych pracownikach. Finansowanie programu pracowniczego pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale to budżet państwa finansuje amortyzację kosztów społecznych dla najstarszych pracowników. Naszym zaangażowaniem w ten proces pokazujemy, że jesteśmy partnerem w dekarbonizacji polskiej energetyki dla polskiego rządu i Brukseli.

Źródło: CIRE

Na zdjęciu odkrywka Jóźwin w 2006 roku. Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz