PGE Energia Odnawialna  uruchomiła  farmę fotowoltaiczną  Augustynka  o mocy  25 MW  w powiecie  siemiatyckim  na Podlasiu.   Jednocześnie białostocki  oddział PGE Dystrybucja  zakończył budowę  rozdzielni,  która pozwoli na  wyprowadzenie mocy  z nowej farmy fotowoltaicznej  do sieci.

– To kolejna  inwestycja,  która przybliża nas  do realizacji  strategicznego  celu  posiadania  do 2030 roku  3 GW  zainstalowanej mocy  w instalacjach fotowoltaicznych.   Realizacja inwestycji  należących do  Grupy PGE spółek PGE Energia Odnawialna  oraz PGE Dystrybucja  podnosi pewność zasilania  w energię elektryczną  odbiorców na terenie  powiatu siemiatyckiego,  ale także  w pełni wpisuje się  w transformację energetyczną  kraju zwiększając  możliwości przyłączania  nowych inwestycji OZE  – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Instalacja PV Augustynka  zajmuje powierzchnię  około 27 ha.   Składa się  z około 46 tys.  paneli monokrystalicznych,  bifacjalnych.   Mogą one absorbować  światło dwustronnie,  zarówno bezpośrednio  padające na ogniwo,  jak i odbite  – docierające od tyłu.   Zamontowane panele  o łącznej mocy  25 MW będą  w stanie wyprodukować  według szacunków  powyżej 26 GWh rocznie.   Pozwoli to zasilić  w energię elektryczną  ponad 12 tys. gospodarstw domowych.

PGE Dystrybucja  zbudowała nową rozdzielnię  sieciową Augustynka.  Inwestycja ta objęła  kompleksowy projekt  budowlany oraz wykonawczy,  powstał budynek rozdzielni  wraz z całą  infrastrukturą sieciową  i drogami wewnętrznymi  oraz systemem łączności.   Wewnątrz budynku technologicznego  stacji zaprojektowano  i podłączono szafy  sterowniczo-pomiarowe WN.   Wybudowano też  ponad 2 km kablowych  linii WN i SN  oraz posadowiono  nowy słup rurowy WN,  będący wprowadzeniem  istniejącej linii 110KV Milejczyce-Adamowo  do nowo wybudowanej stacji.    PGE Dystrybucja  realizowała to zadanie  od września 2022  do grudnia 2023 r.   Koszt inwestycji  po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego  wyniósł blisko 21 mln zł  i został w całości pokryty  przez podmiot przyłączany  czyli PGE Energia Odnawialna S.A.   Inwestycja wpływa na poprawę  bezpieczeństwa energetycznego  w regionie,  umożliwia przyłączanie  nowych źródeł OZE  i nowych odbiorców  energii elektrycznej.

Należąca do  Grupy Kapitałowej PGE  spółka PGE Energia Odnawialna  jest obecnie największym producentem  zielonej energii w Polsce.   Posiada 21 farm wiatrowych,  29 elektrowni wodnych,  4 elektrownie szczytowo-pompowe  oraz  33 farmy fotowoltaiczne.   Łączna moc zainstalowana  wszystkich obiektów  wynosi około 2530 MW.

Źródło: PGE

Fot. PGE

Dodaj komentarz