Prostsza droga po węglu

Wczoraj został  zainaugurowany  unijny program  „Droga do  zatrudnienia  po węglu”,  który ma na celu  aktywizację  zawodową  górników  i energetyków  naszego regionu.   Budżet programu  wynosi  ponad 257 mln zł.

Z pomocy  oferowanej  w ramach projektu  będą mogli  skorzystać  obecni oraz  byli pracownicy  ZE PAK,  którzy zatrudnienie  stracili po  2018 roku,  ich rodziny,  a także pracownicy  firm powiązanych  z branżą górniczą  i energetyczną,  jeśli ich straty  wynikają z transformacji  przeprowadzanej  w ZE PAK.

Zgodnie  z założeniami  projektu firma,  która zatrudni  byłego lub obecnego  pracownika ZE PAK,  otrzyma dofinansowanie  na utworzenie  i utrzymanie  nowego miejsca pracy  przez przynajmniej  dwa lata.  Przez rok  pracownik będzie  otrzymywał  takie samo  wynagrodzenie,  jak poprzednio  w ZEPAK.   Z kolei  ci pracownicy,  którzy zdecydują się  na założenie  własnej firmy,  mogą liczyć na  bezzwrotną dotację  w wysokości  do 120 tys. zł.  Tę kwotę  będą mogli  przeznaczyć na szkolenia,  wyposażenie zakładu  i utrzymanie  swojej działalności.

Dla każdego  uczestnika programu  zostanie stworzony  indywidualny  plan działania.   Program będą  wdrażały:  Wojewódzki Urząd Pracy  w Poznaniu,  powiatowe  urzędy pracy  w Koninie,  Turku,  Kole  i Słupcy  oraz stowarzyszenia,  firmy konsultingowe  i rekrutacyjne,  które są  partnerami programu.

Przewodnicząca  MZZ PIT  „Kadra”   Alicja Messerszmidt  stwierdziła,  że program  wsparcia  dla górników  i energetyków  to efekt  współpracy  związków zawodowych  i zarządu grupy kapitałowej.  – Musimy tak gospodarować  pieniędzmi,  żeby do momentu  wygaszania ostatniego  bloku  w elektrowni  ostatni pracownik  został zaopiekowany,  żebyśmy wszyscy  mogli spokojnie spać,  że nikogo  nie zostawiliśmy –  powiedziała.

Prezes ZE PAK  Piotr Woźny  dodał:  Pogodziliśmy się  z trudną prawdą,  że trzeba zakończyć  eksploatację węgla brunatnego,  że nie będziemy  z niego  wytwarzać prądu  i zaczęliśmy  rozmawiać o tym,  jak zamortyzować  to, co się dzieje,  w jaki sposób  zrównać uprawnienia  ludzi z ZE PAK-u  z innymi  grupami zawodowymi.  To jest  tak naprawdę  przecieranie szlaków,  nikt tego jeszcze  skutecznie nie ćwiczył.  Będziemy wspólnie  pracować nad tym,  by dać jak najwięcej  sensu tej formule  i wydatkowaniu  przyznanych  środków.

Prezes Woźny  przypomniał też,  że program  „Droga do zatrudnienia po węglu”  jest jednym  z dwóch filarów  wsparcia pracowników grupy,  drugim są państwowe  osłony socjalne.

Od  2017 do 2022  roku  zatrudnienie  w grupie ZEPAK  spadło niemal o połowę.  Z programu  będzie mogło  skorzystać  około 2,2 tysiąca  pracowników.  W ramach  projektu  rozdysponowanych  zostanie ponad 257 mln zł,  z czego  prawie 180 mln zł  pochodzi  z unijnego  Funduszu na rzecz  Sprawiedliwej Transformacji,  a pozostała część  z budżetu państwa.

Dodaj komentarz