GG 30 lat temu

Sprawy związkowe

**  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przekształciła się w Komitet Strajkowy i 7 lutego ogłosiła pogotowie strajkowe, a 18 lutego przeprowadziła dwugodzinny strajk ostrzegawczy, polegający na wstrzymaniu dostaw węgla do elektrowni. Wśród postulatów strajkowych wymieniono m.in. zrównanie poziomu płac w kopalniach i elektrowniach, wycofanie „popiwku” i ujednolicenia deputatów pracowniczych. Na początku marca „Solidarność” przeprowadziła referendum w sprawie strajku. Wzięło w nim udział 55% załogi, z czego 97% poprało strajk czynny. W wydanym 18 marca oświadczeniu Ogólnokrajowy Komitet Strajkowy Kopalń Węgla Brunatnego poinformował, iż „od dnia dzisiejszego odlicza czas do podjęcia czynnej akcji strajkowej”.

**  W połowie lutego powstała grupa inicjatywna, której celem jest zorganizowanie nowego związku zawodowego. Po miesiącu, 16 marca zarejestrowano ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego „RUCH” KWB „Konin”. W wydanym przez komitet założycielski komunikacie jako główny cel tego związku wymieniono „dostosowanie Zakładowej Umowy Zbiorowej do korzystniejszych przepisów Układu Zbiorowego Pracy”. Związek chce reprezentować interesy pracowników z wielozmianowego systemu organizacji pracy.

„Głos Górnika” nr 53,   25 marca 1994 r.

Na zdjęciu odkrywka Jóźwin.  Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz