Zatrudnienie po węglu

W maju odbędzie się konferencja inaugurująca projekt „Droga do zatrudnienia po węglu”.

Uczestnicy spotkają się 14 maja w CKiS Oskard w Koninie. Celem konferencji jest przedstawienie projektu sprawiedliwej transformacji oraz dyskusja na temat konsekwencji tego procesu dla społeczności regionu, pokazanie roli związków zawodowych i organizacji pozarządowych, a także wymiana dobrych praktyk z innymi regionami górniczymi.

Przewidziano trzy dyskusje panelowe. Temat pierwszej to wyzwania i problemy wynikające z transformacji oraz proponowane rozwiązania. Panelowi towarzyszyć będzie film Adama Jarońskiego na temat transformacji energetycznej GK ZE PAK.

Uczestnicy drugiej dyskusji będą się zastanawiać, jakim potencjałem dysponuje wschodnia Wielkopolska i czy możliwe jest stworzenie tu stabilnego rynku pracy. Trzeci temat związany jest z plusami i minusami dwóch rozwiązań – samozatrudnienia i spółdzielczości.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli administracji unijnej, eurodeputowanych i parlamentarzystów, samorząd województwa, związki zawodowe oraz zainteresowane organizacje i instytucje.

Trwa rejestracja uczestników, więcej informacji na stronie www.pracapoweglu.pl.          eg

Dodaj komentarz