212. akcja krwiodawstwa

W piątek  12 kwietnia  Górniczy  Klub  Honorowych  Dawców  Krwi PCK  im. św. Barbary  przy kopalni  Konin  zorganizował  drugą  w tym  roku  akcję  zbiorowego  oddawania  krwi.

Na apel  zarządu  klubu  odpowiedziało  45 osób,  którzy  w sumie  oddali  17 100  ml  krwi pełnej.   Akcję  przeprowadzono  w Zespole  Szkół  Górniczo-Energetycznych,  zatem  w zbiórce  mogli  uczestniczyć  także  uczniowie  tej placówki  i  spora  grupa  skorzystała  z tej  możliwości.  Krew  pobierało  Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa  z Kalisza,  które  od lat  współpracuje  z naszymi  krwiodawcami.

Była  to  212.  akcja  w historii  górniczego  klubu  i druga  w tym roku.   Od stycznia  jego  członkowie  oddali  już 67 litrów  tego bezcennego  leku  –  to efekt  obu zbiórek  oraz krwi  oddawanej  na bieżąco  w konińskim  szpitalu.

W tym  roku  zaplanowano  jeszcze  dwie  akcje  –  odbędą się  one  20 września  i  22 listopada.   eg

Fot. Andrzej Juskowiak

Dodaj komentarz