GG 30 lat temu

Bez papierosa

Pierwszego czerwca weszło w życie zarządzenie  dyrektora kopalni wprowadzające zakaz palenia tytuniu na terenie KWB „Konin”.

Zakaz ten obowiązuje  w pomieszczeniach  biurowych,  stołówkach i bufetach zakładowych,  szatniach i łaźniach, a także w poczekalniach i gabinetach przychodni lekarskich. Palenie zabronione jest także podczas zebrań, narad i konferencji.

Nieprzestrzeganie przez pracowników zakazu palenia tytoniu jest traktowane jako naruszenie dyscypliny pracy, powodujące zastosowanie kar regulaminowych przewidzianych w Kodeksie pracy. We wszystkich obiektach należących do kopalni wydzielone zostały specjalne miejsca przeznaczone na palarnie dla pracowników. Wprowadzenie tego zarządzenia ma na celu poprawę warunków zdrowotnych i higienicznych w miejscu pracy oraz ochronę zdrowia zarówno osób palących, jak i niepalących.

„Głos Górnika” nr 56, 13 czerwca 1994 r.

Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz