GG 30 lat temu

Za rok,  za dwa,  za dziesięć lat

Wiemy już  dość dokładnie,  jak kopalnia  „Konin”  będzie pracować  w ciągu  najbliższych lat.   Modernizacja  urządzeń  w elektrowniach,  włącznie  z przebudową  mało wykorzystanych  dwóch bloków  po 200 MW  opalanych mazutem  na opalane  węglem brunatnym  spowoduje,  że wydobycie  węgla  w KWB „Konin”  do roku 2003  powinno się  utrzymać  na tym samym  poziomie,  co w roku  ubiegłym  (czyli 13 -14 mln  ton rocznie).   Bazą paliwową  dla elektrowni są  obecnie  eksploatowane odkrywki  oraz  projektowany  Kazimierz Północ  i  Jóźwin II,  a także,  po roku 2005,  Piaski  lub  Dęby Szlacheckie – Izbica Kujawska.

Wielkość  zasobów  przemysłowych  odkrywek  według stanu  na 1 stycznia 1994  jest następująca:

  • odkrywka Pątnów ma  20,3 mln ton węgla,
  • odkrywka Kazimierz Południe  5,9 mln,
  • odkrywka Jóźwin oraz  Jóźwin II  97,9 mln,
  • odkrywka Kazimierz Północ 56,7 mln,
  • odkrywka Lubstów 70,7 mln ton,

co w sumie  stanowi  251,5 mln ton.   Plany przewidują,  że energetyka  potrzebować  będzie  w latach  1994 – 2000  około  94 mln ton,  a od roku  2002 do 2020  ponad 204 mln ton.

„Głos Górnika” nr 56, 13 czerwca 1994 r.

Na zdjęciu  odkrywka  Pątnów  w 1995 roku.   Fot.  Piotr Ordan.

Dodaj komentarz