Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zaprasza na studia podyplomowe z zakresu górnictwa odkrywkowego.
Studia  są adresowane do osób pragnących pogłębić i uaktualnić wiedzę z  zakresu górnictwa  odkrywkowego  oraz  tych, które  zamierzają  zmienić  swoje  kwalifikacje  zawodowe.  Po ukończeniu studiów absolwent będzie  mógł się  wykazać znajomością  technologii odkrywkowej  eksploatacji  surowców,  przepisów prawa  geologicznego i górniczego oraz zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu odkrywkowego  zakładu  górniczego i występujących w nim zagrożeń. Program  obejmuje także projektowanie kopalń  odkrywkowych oraz  rekultywację i  zagospodarowanie terenów  pogórniczych.

Zajęcia  będą  się  odbywały  w roku akademickim 2016/2017 przez  dwa  semestry.  Na  studentów czeka  40 miejsc. Całkowita opłata  wynosi 3 800 zł.  Zgłoszenia  chętnych przyjmowane  są  do 21 września br.
Szczegółowe informacje na temat studiów oraz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu można znaleźć na stronie Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH: www.kgo.agh.edu.pl/go.                    eg

Dodaj komentarz