Z biurowca na zamek

Muzeum Okręgowe w Koninie, które dzisiaj kojarzy się z zamkiem w Gosławicach, zaczynało działalność w zupełnie innym miejscu. Najpierw, w 1953 roku, powstała regionalna izba pamiątek, umieszczona w budynku dawnego sklepu na rogu ulic Wiosny Ludów i Gwoździarskiej. Trzy lata później izba została przekształcona w Muzeum Regionalne, którego siedziba mieściła się w lokalu przedwojennego kina „Moderne“ przy ul. Słowackiego. Izbę, a potem muzeum prowadzili społecznie członkowie konińskiego oddziału PTTK.

A kiedy 1 lutego 1966 roku, czyli 50 lat temu, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołało Muzeum Zagłębia Konińskiego, losy tej placówki związały się z KWB Konin. Muzeum zajęło pomieszczenia udostępnione przez kopalnię w budynku w Marantowie, dawnym biurowcu, w którym później mieściła się Zasadnicza Szkoła Górnicza. Po opuszczeniu budynku przez szkołę, lewe skrzydło parteru przeznaczono właśnie na muzeum.
Pierwsza stała wystawa została tam otwarta w 1967 roku. Jak stwierdzili pracownicy muzeum, dzięki pomocy kopalni placówka przebrnęła najtrudniejszy, początkowy okres działalności.

Przedstawiciele KWB Konin brali udział w pracach komisji organizującej muzeum. Jak wynika z protokołu pierwszego spotkania tego gremium, zadaniem komisji było nie tylko przygotowanie projektu plastycznego wnętrza muzeum i opracowanie koncepcji wystaw tematycznych, ale także wyprowadzenie sklepów działających w budynku.

Od lat 1980. Muzeum Okręgowe rezyduje w Gosławicach. Najpierw zajęło budynki podworskie, potem zamek, a na końcu spichlerz. Remont tego ostatniego obiektu i jego przystosowanie do potrzeb placówki muzealnej odbyło się przy istotnym udziale KWB Konin.
Właśnie w spichlerzu znalazło się miejsce dla stałych wystaw poświęconych górniczej historii regionu oraz wielkim ssakom plejstoceńskim. Tam też kilkakrotnie organizowano wystawy czasowe związane z działalnością kopalnianej orkiestry czy środowiska żeglarskiego, a także prezentujące efekty rekultywacji terenów pokopalnianych i górnicze tradycje.  A obok spichlerza powstał skansen urządzeń wykorzystywanych w kopalniach Konin i Adamów.                                         e

(z wykorzystaniem www.muzeum.com.pl)

Na zdjęciach:
1  – Budynek w Marantowie, jeszcze z napisem ZSG
2,  3,  4 – Zamek w Gosławicach
5  – Spichlerz w ostatniej fazie renowacji
6,  7,  8,  9 – Wystawa stała poświęcona wielkopolskiemu górnictwu
10,  11,  12,  13,  14 – Otwarcie ekspozycji prezentującej ssaki plejstoceńskie, w tym szczątki słonia leśnego znaleziona na odkrywce Jóźwin. Na zdjęciu z makietą słonia pierwsza z lewej Izabela Lorek, kurator górniczych wystaw
15,  16,  17 – Skansen maszyn

Fot. archiwum (1), Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz