Kopalnia Konin zamknęła rok 2015 wynikami produkcyjnymi zbliżonymi do poziomu roku 2014. W ciągu minionych 12 miesięcy wydobyto 9 362 tys. Mg węgla. Największy udział ma tu odkrywka Jóźwin, z której pochodzi 5 583 tys. Mg. Na Tomisławicach wydobyto 2 390 tys. Mg, a na Drzewcach 1 388 tys. Mg. Plan roczny został wykonany w 97%.

W 2014 roku zdjęto rekordową ilość nadkładu, w ubiegłym roku nastąpił powrót do poziomu z lat 2012-13. Na trzech konińskich odkrywkach zdjętych zostało w sumie 72 943 tys. m3 nadkładu.

Wydobycie węgla

Wydobycie węgla

wykres9

Zdejmowanie nadkładu

Zdejmowanie nadkładu

wykres25

Zdejmowanie nadkładu na odkrywkach

Zdejmowanie nadkładu na odkrywkach

Wydobycie węgla na odkrywkach

Wydobycie węgla na odkrywkach

Podobnie można podsumować działalność KWB Adamów, której wyniki produkcyjne za rok 2015 nie odbiegają od osiągniętych rok wcześniej. Wydobycie węgla wyniosło 4 291 tys. Mg, z czego ponad 3 133 tys. Mg przypada na odkrywkę Adamów, a ponad 1 157 tys. Mg na odkrywkę Koźmin. W 2015 roku na obu odkrywkach łącznie zdjętych zostało 31 435 tys. m3 nadkładu.

adamow_obraz1

adamow_obraz2

adamow_obraz3

adamow_obraz4

adamow_obraz5

adamow_obraz6

Dodaj komentarz