Drzewce w jesiennym słońcu

Zanim rozpoczęły się jesienne szarugi redakcja GG miała okazję odwiedzić odkrywkę Drzewce. We wtorek 27 września przy pięknej słonecznej pogodzie odkrywka prezentowała się jak z obrazka.

Najdalej na zachód wysunięta koparka SchRs 900, współpracująca z przenośnikiem DP-12, usytuowana jest we wnęce, która stanowić będzie miejsce remontu głównego tej maszyny, zaplanowanego od 20 października do 14 listopada (fot.1). Koparka sama przygotowała sobie plac remontowy, widoczna na zdjęciu pryzma piasku to nie element dekoracyjny, tylko materiał przygotowany na ewentualne zagęszczenie gruntu, a zwłaszcza drogi dojazdowej do remontowanej maszyny.

W centralnym miejscu fot. 2 widać montowany właśnie przenośnik DW-5, z którym będą współpracowały przenośniki: obecny DW-6 i przyszły DW-7. Zadaniem nowego przenośnika będzie odstawa węgla z dawnego frontu koparki Rs 400 oraz od strony nowego wkopu w południowej części wyrobiska. Wykonana już została pochylnia w miejscu przyszłej stacji zwrotnej w celu połączenia z budowanym fragmentem przenośnika. W górnej części zdjęcia na nadkładzie widoczny przenośnik DW-4.
Ciekawostką jest to, że przenośnik węglowy DW-5 zostanie poprowadzony po spągu, co dotąd na żadnej odkrywce chyba się nie zdarzyło.

Budowany przenośnik DW-5 jest widoczny także na fot. 3, obok z prawej strony mamy przenośnik DW-6 w trakcie przesuwania. Za stacją zwrotną DW-6 znajduje się przenośnik DP-21, z którym okresowo współpracuje koparka SRs 1200/6. Widoczny na dole po prawej stronie piaszczysty, starannie wyplantowany fragment to plac remontowy przygotowany dla koparki Rs 560/4 (fot.4). Remont główny tej maszyny rozpoczął się 3 października i potrwa do końca miesiąca.

Układ maszyn od wschodniej strony prezentuje fot. 5. Po prawej koparka SRs 1200/6 współpracująca z przenośnikiem DS-21, w oddali koparka Rs 560/4. Pryzma piasku przy stacji zwrotnej oznacza miejsce przyszłego placu remontowego dla SRs 1200/6. – Przed nami seria remontów. Koparka SRs 1200/6 będzie w remoncie bieżącym od 10 do 31 października, a zwałowarka od 20 do 31 października. Do tego dojdą remonty główne koparek: SchRs 900 na przełomie października i listopada oraz Rs 560/4 przez cały październik – mówi Zbigniew Chojnacki, sztygar oddziałowy DRG-1.

Na zdjęciu 6 widać skraj odkrywki od strony wschodniej, front robót nie będzie postępował dalej w tym kierunku, ponieważ maksymalnie zbliżył się do pasa ochronnego wzdłuż drogi powiatowej. Na dole fotografii stacja zwrotna DP-11.

Zdjęcie nr 7 przedstawia ciekawie usytuowane pochylnie, które zostały przygotowane z myślą o przyszłorocznych pracach. Po lewej stronie widać miejsce, w którym przełożono rurociąg pod kątem posadowienia przyszłego przenośnika, bowiem właśnie w tej części odkrywki wkrótce pracować będzie zwałowarka A2RsB 5000 oraz ciągi nadkładowe. Po prawej przygotowano pochylnię dla przenośnika zbiorczego. Nadkład będzie transportowany na poziom zero, gdzie również znajdzie się zwałowarka pracująca tylko podsięsypnie.

Na ostatniej fotografii zwałowarka A2RsB 5000, która wychodzi na poziom zero do rzędnej + 108 m n.p.m. Maszyna sama przygotowuje sobie drogę wyjazdu pod kątem przyszłorocznej przebudowy układu.

eg
współpraca Zbigniew Chojnacki

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz