Historia żeglarstwa konińskiego (9)

Część dziewiąta

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu komandora i pozostałych członków zarządu klubu zorganizowaliśmy wtedy wiele ciekawych imprez, w tym wyjazdy na targi żeglarskie „Wiatr i Woda” do Warszawy, połączone zawsze z programem zwiedzania stolicy. Reaktywowaliśmy spotkania „Żeglarskiego Bractwa Pławikonika”, a na cyklicznych imprezach klubowych odbywały się koncerty zespołów szantowych. Po 30 latach przywróciliśmy Zimowe Regaty Barbórkowe, a w związku z pielgrzymką do Lichenia Papieża Jana Pawła II zorganizowaliśmy Regaty Papieskie. Dobrze rozwijał się festiwal piosenki żeglarskiej „Złota Szekla” i spotkania w tawernie w GDK „Oskard”.

Dzięki finansom z Zakładu Działalności Gospodarczej mogliśmy zakupić jachty żaglowe typu „Tess” i „Pegaz”. W ramach działalności gospodarczej na terenie przystani prowadziliśmy „Tawernę”, zaczęliśmy też produkować na sprzedaż łodzie wiosłowe z laminatu. Braliśmy nawet udział w Konińskich Targach Budowlanych prezentując nasz wyrób.

Ciekawą inicjatywą zarządu klubu było produkowanie przez pracowników ośrodka i żeglarzy, z materiałów zakupionych przez klub, regatowych „Omeg” w zakładzie szkutniczym w Szczecinku, którego właścicielem był znany producent „Omegi” Jan Chomicz. Dzięki tej współpracy klub wzbogacił się o dwie „Omegi” regatowe „Nadir” i „Zenit” oraz jacht szkoleniowy przystosowany dla żeglarzy niepełnosprawnych typu „Radość” nazwany „Poziomka”. Doświadczenie szkutnicze przy produkcji tych łodzi zdobyli: Leszek Glanowski, Grzegorz Zimny, Jan Wojciechowski i Tomasz Stolarski. Barwna postać pana Janka, który pięknie grał na akordeonie, śpiewał i opowiadał stare historie, powodowała, że wspólne wieczory – na których też z komandorem byliśmy – na długo zapadały w pamięci. Pan Janek przez pewien czas myślał nawet o scedowaniu na rzecz naszego klubu praw do produkcji „Omegi”, ale nasz zapał znacznie osłabł i nie stać nas było także na odstępne. Gościliśmy pana Janka na przystani w Pątnowie, gdy na otwarciu sezonu wodowaliśmy jacht typu „Radość”.

Tomasz Piasecki

Fot. archiwum, Piotr Ordan

Na zdjęciach
1  –  10 Festiwal „Złota Szekla”
2 –  „Packet” z Trójmiasta
3 –  Warszawska grupa „Zejman i Garkumpel”
4 –  Kpt. Waldemar Mieczkowski z Gdańska
5 –  Zespół „Shantymen” z Lublina
6 –  Marek Szurawski
7 –  Ekipa techniczna (pierwszy z lewej Paweł Ordan, w środku Włodek Kantek)
8 –  Z lewej Dominika Żukowska, w środku Mirek Kowal Kowalewski, z prawej Andrzej Korycki
9 –  Z gitarą Dariusz Zbierski, obok Mirek Kowal Kowalewski („Zejman i Garkumpel”)
10 – Wieczór muzyki irlandzkiej
12  –  Grzegorz Pińkowski przy swojej desce
13  –  Łódki produkowane przez Zakład Działalności Gospodarczej
14  –  Najmłodsi adepci żeglarstwa zaczynają od „Optimistów”
15–16 –  Matką chrzestną „Zenita” została Danuta Piasecka

 

Dodaj komentarz