Barbórka 2016

Program tegorocznych obchodów Dnia Górnika w kopalniach Konin i Adamów zawiera wszystkie elementy tradycji.

Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 4 grudnia. Msza w intencji konińskich górników zostanie odprawiona o godz. 8.30 w kościele św. Wojciecha. Stamtąd uczestnicy przemaszerują na plac przy amfiteatrze na tradycyjne górnicze śniadanie. W Turku msza za górników kopalni Adamów będzie celebrowana o godz. 11.30 w kościele św. Barbary. Później nastąpi przemarsz do Klubu „Barbórka” na uroczyste spotkanie, na którym zostaną wręczone odznaczenia i honorowe szpady oraz nadane stopnie górnicze. Spotkanie poprzedzi krótki koncert kopalnianej orkiestry. W kopalni Konin spotkanie barbórkowe zaplanowano na 1 grudnia, wezmą w nim udział jubilaci świętujący 35- i 25-lecie pracy zawodowej oraz pracownicy wyróżnieni odznaczeniami.
W piątek 2 grudnia górnicy złożą kwiaty pod pomnikami św. Barbary w Kleczewie i Warence.

Nie zabraknie tradycyjnych biesiad piwnych gwarków oraz babskiego combra. Sportowym akcentem Barbórki w Koninie będzie XXV Bieg o Lampkę Górniczą, który wystartuje w sobotę 3 grudnia o godz. 12.00 ze stadionu PWSZ w Morzysławiu, oraz XXII Zimowe Regaty Barbórkowe rozegrane na Jeziorze Pątnowskim w sobotę 26 listopada. Regatom towarzyszyć będzie koncert piosenki żeglarskiej „Złota Szekla”, zorganizowany dzień wcześniej o godz. 18.00 w „Oskardzie”. Tradycją Barbórki w Adamowie jest turniej „Szub” dla pracowników i emerytów kopalni, w tym roku będzie przeprowadzony po raz 21.

Cykl uroczystości barbórkowych zakończą występy górniczych orkiestr. Koncert orkiestry KWB Adamów odbędzie się 9 grudnia o godz. 15.00 w klubie „Barbórka”. Muzycy kopalni Konin zaproszą górników na koncert w „Oskardzie” 11 grudnia o godz. 16.00.
Zarząd kopalni Konin i Adamów zaprasza górników do wzięcia udziału w uroczystościach barbórkowych.    e

Dodaj komentarz