Brudzew w promocji

Jak przyciągnąć inwestorów do gminy Brudzew, zastanawiali się uczestnicy konferencji zorganizowanej 18 listopada br., prezentującej potencjał i plany rozwoju gminy. Dyskutowali o tym radni, działacze lokalnych stowarzyszeń i naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli PAK KWB Adamów: Józefa Cajdlera, Lillę Szwed i Zbigniewa Jagodzińskiego.

Gospodarz spotkania, wójt Cezary Krasowski, przy opracowywaniu strategii rozwoju i promocji Brudzewa zdał się na fachowców. Uznali oni, że jest to gmina o wybitnym potencjale, której przemysłowe dziedzictwo (do niedawna działała tu odkrywka Koźmin) może stać się atutem rozwoju. – Maszyny górnicze, które zobaczyłem, ogromny wkop, krajobraz Wielkiego Kanionu zachwyciły mnie skalą, wyjątkowością i tym, że nikt o tym nie wie. Jednak odkrywka, która przez kilkadziesiąt lat dawała gminie dopływ pieniędzy, odchodzi do lamusa i trzeba znaleźć coś, co uzupełni braki w kasie gminy i da potencjał do rozwoju – powiedział Hubert Gonera, dyrektor firmy Landbrand. Firma ta przygotowała dość szczegółowy program działania, opierając się na atutach Brudzewa: dogodnym położeniu, bliskości autostrady i gazociągu oraz potencjale ludzkim i atmosferze sprzyjającej biznesowi. Niebagatelne miejsce w tym programie zajmują tereny pogórnicze i ciekawe możliwości, jakie stwarzają po rewitalizacji. – Gdzie się kopie wielkie dziury, odkrywa się wspaniałe wielkie rzeczy – powiedział jeden z prelegentów. Można w ten sposób odkryć własną historię, o której bez kopalni i finansowanych przez nią badań nikt by nie wiedział.

Magnesem dla przyszłych turystów mogą być efekty prac archeologicznych na stanowisku Kwiatków 11, na przedpolu odkrywki Koźmin, prowadzone w latach 2012-15. Odkryto tam cenne pozostałości osady przeworskiej, istniejącej w latach 200 p.ne. – 300 n.e., oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko. Jak powiedział prof. Seweryn Rzepecki z Instytutu Archeologii UŁ, badania w Kwiatkowie są wyjątkowe w skali Europy, ponieważ zostały przeprowadzone na ogromnym obszarze – objęły aż 18 ha, co sprawia, że pod względem rozpoznania archeologicznego jest to największe stanowisko w Polsce. To miejsce wyjątkowe także ze względu na bogactwo znalezisk. Odkryto tam pozostałości 14 tys. różnego rodzaju obiektów (budynków, palenisk czy jam zasobowych), 275 tys. fragmentów ceramiki, elementy biżuterii i urządzeń tkackich oraz ponad 100 studni, zachowanych w doskonałym stanie.

Innym ciekawym odkryciem Kwiatkowa są pozostałości lasu sprzed 12 tysięcy lat. Badacze znaleźli ponad 300 okazów drzew, głównie sosen. Zachowały się nie tylko pnie, ale – co szczególnie cenne – także karpy świadczące o tym, że drzewa tam rosły, a nie zostały przeniesione przez rzekę. Jak stwierdził prof. Juliusz Twardy z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ: To drugie stanowisko w Europie z tego okresu i prawdopodobnie drugie na świecie. Pierwsze znajduje się w Cottbus, gdzie także działała kopalnia węgla brunatnego. Kopalnie dają bardzo dobre możliwości badań, wiele widać w odsłoniętych ścianach.

Prelegenci przedstawili przykłady niesztampowego zagospodarowania terenów pogórniczych z całego świata. Maszyny i krajobraz mogą być wykorzystane do celów turystycznych i artystycznych. W miejscach po wyrobisku powstają amfiteatry, centra nurkowe, a nawet zalane wodą hotele. Można tam urządzić ogród botaniczny czy park odkryć. Eksponowanie dorobku przemysłowego może być hitem turystycznym i kulturalnym, a dawna odkrywka miejscem wystaw, festiwali i innych spotkań artystycznych. Który z tych wariantów wybierze gmina Brudzew, zobaczymy.    eg

Fot. Józef Cajdler
Na zdjęciach konferencja poświęcona promocji gminy Brudzew oraz towarzysząca spotkaniu wystawa drzew i artefaktów ze stanowiska archeologicznego na odkrywce Koźmin

 

Dodaj komentarz