Pół wieku orkiestry górniczej w Adamowie

Każdy kolejny jubileusz to okazja do tego, aby ciesząc się teraźniejszością, powrócić choć na chwilę do przeszłości – wróćmy więc do roku 1966.

Dlaczego pół wieku temu w Turku powstała orkiestra? Górnicy, którzy pod koniec lat 1950. przyjeżdżali, aby budować kopalnię „Adamów”, oprócz fachowej wiedzy dotyczącej przemysłu wydobywczego przywieźli ze sobą także tradycje górniczego zawodu. Górnicze święto – Barbórka, choć początkowo obchodzone w Turku skromnie, z biegiem lat zaczęło nabierać rozmachu. Brakowało tylko jednego – muzyki w odpowiedniej oprawie. Gdy zakończono budowę kopalni, można było pomyśleć o utworzeniu orkiestry. W 1965 roku dyrekcja kopalni wraz z radą zakładową Związku Zawodowego Górników oraz radą robotniczą podjęła decyzję o zakupie instrumentów dla średniej wielkości orkiestry dętej. Niewielki zespół rozpoczął intensywne ćwiczenia pod okiem dyrygenta Romana Paszkiewicza, ówczesnego dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego w Turku. Akademia barbórkowa w 1966 roku odbywała się już przy dźwiękach orkiestry dętej kopalni „Adamów” i od tego roku datuje się działalność zespołu.

Występy orkiestry zawsze budziły entuzjazm nie tylko pracowników kopalni, ale też mieszkańców Turku i okolic. Nic więc dziwnego, że muzycy w galowych mundurach coraz częściej widywani byli podczas uroczystości na terenie miasta i powiatu. Po blisko dwóch latach działalności zespołu Roman Paszkiewicz złożył rezygnację. Poszukiwanie nowego kapelmistrza trwało kilka miesięcy, w okolicy nie było bowiem osoby z odpowiednim przygotowaniem muzycznym. 1 sierpnia 1968 roku na czele orkiestry stanął Zenon Jankowski. Pod jego batutą muzycy grali najdłużej – aż 34 lata. Zespół występował już nie tylko podczas miejskich i zakładowych uroczystości, ale też na festiwalach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 1969 roku orkiestra wstąpiła do Wielkopolskiego Zjednoczenia Chórów i Orkiestr Dętych w Poznaniu. Ze względu na to, że poza ogniskiem muzycznym szkolnictwo w tym zakresie w Turku na początku lat 70. praktycznie nie istniało, orkiestra była także miejscem, gdzie zdobywano praktyczną i teoretyczną wiedzę niezbędną do gry na poszczególnych instrumentach.

Z biegiem lat przybywało nowych członków, pojawiła się grupa doboszy, a w roku 1977 także kapela górnicza „Retro”. Bez muzyków z „Adamowa” nie mogła się odbyć żadna Barbórka, a gdy w Turku rozpoczęto tworzenie parafii pw. św. Barbary, muzycy uczestniczyli w obchodach wielu uroczystości religijnych.

Orkiestra górnicza stałą się małą społecznością, posiadającą własny zarząd, który reprezentował ją na zewnątrz i zajmował się prawami organizacyjnymi. Kolejnymi prezesami byli Zygmunt Ostrowski, Tadeusz Piwoński, Stanisław Wawrzyniak i Szczepan Robak, który tę funkcję sprawuje do dziś, wykonując jednocześnie obowiązki zastępcy kapelmistrza.
W 2002 roku, po 34 latach pracy z orkiestrą, Zenon Jankowski odszedł na zasłużoną emeryturę, a jego miejsce zajął Zenon Grzelak, który prowadził zespół przez 12 lat. Od 2014 roku kapelmistrzem orkiestry KWB „Adamów” jest Mirosław Pacześny.

Wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 50 lat, przechodzi właśnie do historii. Efekt, który można oceniać podczas występów orkiestry, wymaga najpierw długich lat nauki gry na instrumencie, a później dziesiątek godzin spędzonych na próbach, aby wypracować odpowiednie brzmienie. Dziś wszyscy muzycy z „Adamowa” mogą być z siebie dumni – osiągnęli bardzo dobry poziom. Przede wszystkim dlatego, że trwali w swojej pasji nie tylko w czasach, które były im przychylne, pozwalały na zakup instrumentów i rozwój, ale też w ostatnich latach, gdy jedyną nagrodą za wysiłek i reprezentowanie zakładu była satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Dziś, w momencie, gdy 50-letnia historia orkiestry „Adamowa” powoli zmierza do finału, wszyscy musimy pamiętać o tym, aby myśląc o przeszłości cieszyć się teraźniejszością i postępować tak, aby wciąż być godnymi górniczej tradycji.

 Dorota Szczepaniak-Kwietniewska

Fot. archiwum, Karol Szczeciński
Na zdjęciach
1 i 2 – Przed powstaniem własnego zespołu kopalnia „Adamów” posiłkowała się orkiestrą z
Konina, którą prowadził wówczas Hieronim Augustynowicz (rok 1959 i 1961)
3, 4 i 5 – Orkiestra kopalni „Adamów” gra podczas uroczystości pierwszomajowych (rok 1967 pod dyrekcją Romana Paszkiewicza, 1973 i 1978 pod kierownictwem Zenona Jankowskiego)
6 – Dziesięciolecie orkiestry
7 i 8 – Muzycy z „Adamowa” w roku 2000
9 – … i w 2002
10 – Kapela górnicza „Retro”
11 – Rok 2006, orkiestrą dyryguje Zenon Grzelak
12 – 16 – Od 20014 roku zespół pracuje pod kierownictwem Mirosława Pacześnego

 

Dodaj komentarz