Dzień Górnika w Adamowie

Górnicy PAK KWB Adamów uczcili swoją patronkę już w piątek 2 grudnia, składając kwiaty pod pomnikiem św. Barbary na Warence. W krótkiej uroczystości wziął udział zarząd kopalni, cztery poczty sztandarowe i przedstawiciele związków zawodowych.

Główne obchody święta odbyły się w niedzielę 4 grudnia. Mszę w intencji górników i ich rodzin oraz zmarłych pracowników celebrował w kościele św. Barbary ksiądz biskup Stanisław Gębicki, który od wielu lat przyjeżdża do Turku na grudniowy odpust. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła orkiestra górnicza i chór kościelny. Po mszy zarząd złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II.

Górnicy przeszli następnie ulicami miasta do klubu Barbórka, gdzie zwykle spotykają się na akademii. Część oficjalną uroczystości poprzedził krótki koncert górniczej orkiestry.
Prezes zarządu kopalni Adam Kłapszta podsumował tegoroczną pracę spółki, podkreślając jej dobre wyniki finansowe. Do końca listopada kopalnia Adamów wydobyła 3 260 tys. ton węgla i zdjęła 12,3 mln m3 nadkładu.

Głos zabrali także znakomici goście spotkania: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, poseł Ryszard Bartosik, starosta turecki Mariusz Seńko, burmistrz Turku Romuald Antosik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w kopalni Adamów. W uroczystości wzięli udział także wójtowie ościennych gmin, współpracujących ze spółką – Przykony, Brudzewa, Władysławowa i Turku. Warto wspomnieć, że w tym roku licznie przybyli dawni dyrektorzy kopalni Adamów.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia wyróżniającym się pracownikom. Minister ds. energii przyznał odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczpospolitej Polskiej Tomaszowi Bojanowskiemu, Bogdanowi Owczarkowi, Robertowi Wodzińskiemu i Markowi Zielińskiemu.
Zarząd spółki uhonorował odznaką Zasłużony Pracownik Kopalni „Adamów” Roberta Antkiewicza, Mariusza Dziamarę, Dariusza Majcherka, Marka Wojtasika i Przemysława Szczupaka.
Zgodnie z postanowieniem ministra energii stopniem honorowym dyrektora górniczego II stopnia wyróżniony został Paweł Gibasiewicz.
Srebrną odznakę za 35-letnią nienaganną pracę w górnictwie otrzymali: Jacek Hoffman, Andrzej Matuszak, Krzysztof Matysiak, Kazimierz Przybylski i Zbigniew Rynkiewicz. Jedenastu pracownikom świętującym 25-lecie pracy przyznano odznakę brązową.

Barbórka w Turku nie przebiegła w radosnym nastroju, jednak górnicy, którzy w każdej sytuacji starają się sumiennie wypełniać obowiązki, z powagą uczcili święto swojej patronki i rok bezpiecznej pracy.

 Józef Cajdler

Fot. Wojciech Wypych

Dodaj komentarz