O tym, jak energetyka powinna zareagować na nowe wyzwania, mówiono podczas XXX konferencji poświęconej zagadnieniom surowców energetycznych. Jedna z dyskutantek, Anna Kielerz z Agencji Rozwoju Przemysłu, zanalizowała sytuację węgla na zróżnicowanym rynku producentów energii elektrycznej. Jej zdaniem należy tu uwzględnić trzy elementy: bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii po cenach akceptowalnych dla wszystkich odbiorców oraz kwestie ochrony środowiska. Aby pogodzić te pozorne sprzeczności potrzeba nowoczesnych technologii wytwarzania energii z paliw kopalnych, rozwoju infrastruktury, opracowania długofalowej strategii energetycznej oraz wdrażania rozwiązań typu smart grid – inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Działania te muszą znaleźć odzwierciedlenie w polityce energetycznej państwa oraz strategiach producentów i dystrybutorów energii. W podsumowaniu dyskutantka stwierdziła:

Ciągle mówimy o odnawialnych źródłach energii, a zapominamy, że to paliwa konwencjonalne stanowią o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Uwarunkowania klimatyczne Polski nie pozwalają efektywnie i stabilnie wykorzystywać w ciągu całego roku wodę, wiatr czy słońce.
Warto również zauważyć, że pomimo spadku udziału węgla w bilansie energetycznym, paliwo to w dalszym ciągu pozostanie kluczowe dla sektora energetycznego, stabilizując system i zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz będzie mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.
Coraz ostrzejsze wymagania w obszarze ochrony środowiska wymuszają radykalne oraz relatywnie szybkie obniżenie emisji CO2, co wymusza poprawę efektywności energetycznej, jak i wprowadzenie do elektrowni nowych, wysokosprawnych technologii produkcji energii z nieodnawialnych paliw.
Trzeba podkreślić konieczność wprowadzenia do systemu elektroenergetycznego elektrowni jądrowych i nowoczesnych bloków energetycznych, ograniczania globalnego zużycia surowców energetycznych poprzez wzrost efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł w bilansie energii pierwotnej.
Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, oparte na paliwie kopalnym, jakim jest węgiel, dzięki czemu jesteśmy i będziemy niezależni od zawirowań politycznych i koniunkturalnych na światowych rynkach.
Zrównoważona polityka energetyczno-klimatyczna powinna realizować trzy równorzędne cele: konkurencyjność, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo dostaw. Dlatego dążenie do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych nie może się negatywnie odbić na konkurencyjności gospodarki i poziomie bezpieczeństwa dostaw energii. Realizacja jednego celu nie może odbywać się kosztem innych.

Anna Kielerz: Węgiel na zróżnicowanym rynku producentów energii elektrycznej
Materiały XXX konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej.
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Październik 2016

Dodaj komentarz