„Kadra” podsumowała rok

W ostatni piątek stycznia członkowie MZZ Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „Kadra” przy kopalni Konin spotkali się na corocznej uroczystości. – Cieszę się, że tak licznie przyjmujecie nasze zaproszenie, dlatego z wielką przyjemnością i radością organizujemy te spotkania – powitała zebranych przewodnicząca związku Alicja Messerszmidt  (fot. 2).

Wśród gości był honorowy przewodniczący MZZ PIT „Kadra” Roman Kowalak, przewodniczący Rady Pracowników, przedstawiciele związków zawodowych „Ruch” i MZZG oraz wielu członków i sympatyków związku, którzy od 27 lat kultywują górnicze tradycje. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta kopalni Konin.
Krótkie podsumowanie działań „Kadry” w ostatnich dwunastu miesiącach przedstawiła przewodnicząca Alicja Messerszmidt: Rok 2016 był trudny, wiele się w nim wydarzyło. Został wypowiedziany zakładowy układ zbiorowy, było dużo problemów z podpisaniem nowego. Pewnie, że chcielibyśmy uzyskać więcej, ale mogliśmy wywalczyć tylko tyle i aż tyle. Pensje zostały nam w kieszeniach, jest Barbórka – poczekamy na lepsze czasy i wtedy wrócimy do lepszego zakładowego układu zbiorowego.
Drugim tematem, najważniejszym, bo tu chodzi o miejsca pracy, jest walka o odkrywkę Ościsłowo. Jako związki zawodowe „Kadra” i „Ruch” bardzo mocno się w tę walkę zaangażowaliśmy, nie było urzędu, nie było ministerstwa, gdzie byśmy nie pukali do drzwi. Wszystkich parlamentarzystów, nie tylko z naszego regionu, nakłanialiśmy do pomocy, żeby uzyskać odrolnienie gruntów. Walczyliśmy do ostatniego dnia, byliśmy u wszystkich ministrów i u pani premier. Jako strona społeczna zostaliśmy zauważeni i to nas cieszy, udowodniliśmy, że potrafimy merytorycznie rozmawiać.
Dużą rolę odegrały podpisy, za które wszystkim bardzo dziękuję. Zebraliśmy ich 7040, wszystkie zostały złożone w ministerstwach jako dowód, że nowa odkrywka ma zwolenników. Przy zbieraniu podpisów wśród rolników w Ościsłowie największą rolę odegrali koledzy ze związku „Ruch” – chodzili od domu do domu. Wszędzie byli godnie, a nawet serdecznie przyjmowani, zebrali tam 200 podpisów.
Pierwszy krok został zrobiony, minister rolnictwa 1 grudnia odrolnił grunty pod przyszłą odkrywkę. Ale już 3 grudnia okazało się, że nasi wrogowie nie śpią – odkryli kurhany, które stały się dla nas kolejnym problemem. Będziemy dalej walczyć, bo odkrywka musi powstać, miejsca pracy są dla nas najważniejsze.

Styczniowe spotkania „Kadry” od lat stanowią okazję do podziękowania osobom, które działają na rzecz związku i kopalni Konin.
Porozumienie Związków Zawodowych w Katowicach uhonorowało Złotą Odznaką Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno–Technicznej Huberta Cieślaka, Przemysława Frydrychowskiego, Romana Katulskiego, Józefa Markiewicza i Tomasza Wróbla  (fot. 3 i 4). Natomiast Srebrną Odznakę Zasłużony dla Kadry Inżynieryjno–Technicznej otrzymali: Maciej Fryzka, Stanisław Kluga, Małgorzata Skowrońska, Tomasz Siodła i Józef Tomicki  (fot. 5 i 6).

Za długoletnią pracę w związku zarząd przyznał odznakę XXV-lecia MZZ PIT „Kadra” trzynastu osobom. Są to: Maciej Błaszczyk, Maciej Kamiński, Andrzej Kłonica, Jarosław Kowalczyk, Beata Kuczyńska, Marek Maćkowski, Wiesław Malecha, Jan Monia, Antoni Ochnicki, Mariusz Piotrowski, Grzegorz Przebieracz, Piotr Sikorski, Dariusz Szyke  (fot. 7, 8 i 9).

Wręczono także medale okolicznościowe przyznane przez zarząd związku. Otrzymali je: Stanisław Bielewski, Iwona Czubińska, Jacek Czubiński, Aneta Desecka, Włodzimierz Grzelak, Teresa Jędro-Przeorek, Henryk Kantarowski, Tomasz Lewandowski, Albin Łukasiewicz, Michał Nożewski, Piotr Patrzykąt, Marcin Prygiel, Szymon Ratajewski, Adam Słupicki, Rajmund Szymański, Zbigniew Urbaniak  (fot.10, 11, 12).

W szczególny sposób wyróżnieni zostali Mirosław Zajączkowski i Grzegorz Prawucki, którzy jako mistrzowie cechu górniczego i orędownicy prastarych tradycji górniczych otrzymali tytuł honorowego członka MZZ PIT „Kadra”. Konferencja delegatów, która przyznała te tytuły, liczy na to, że wyróżnieni gwarkowie wspierać będą związek we wszystkich pracach  (fot. 13).

Najbardziej malowniczą część spotkania stanowi ceremoniał wręczenia honorowych kordzików. Po złożeniu ślubowania, iż będą „godni szeregów kadry kopalni Konin i polskiego górnictwa” otrzymali je: mgr inż. Krzysztof Działak, dr inż. Zbigniew Jagodziński, inż. Kazimierz Lenard, technik Paweł Piasecki, technik Wojciech Polewski, mgr inż. Dariusz Sikiewicz i inż. Jacek Walczak. Kordziki górnicze wręczył były przewodniczący związku Grzegorz Prawucki  (fot. 14, 15).

W szczególnych przypadkach, dla uhonorowania wybitnych zasług regulamin dopuszcza wręczenie kordzików także osobom spoza „Kadry”. W tym roku wyróżniono w ten sposób przewodniczącego Rady Pracowników Andrzeja Mazura oraz kapelmistrza górniczej orkiestry Mirosława Pacześnego   (fot. 16).
Specjalne podziękowania otrzymała również orkiestra kopalni Konin, która od 63 lat uczestniczy w życiu zakładu, dając słuchaczom wiele radości i wzruszeń. Muzycy wspierali górników także podczas niedawnych manifestacji w Poznaniu i Warszawie, usłyszeli za to serdeczne wyrazy uznania, a kapelmistrzowie, Mirosław Pacześny i Wojciech Jankowski, odebrali gratulacje i kwiaty  (fot. 17). Na zakończenie części oficjalnej orkiestra wystąpiła z krótkim koncertem. Zagrała typowo rozrywkowe utwory, gorące rytmy, które zostały przyjęte z entuzjazmem i wprowadziły słuchaczy w taneczny nastrój, odpowiedni dla drugiej części spotkania.

Bale „Kadry” mają świetną opinię, dobrze zapisują się w pamięci uczestników. Być może tym razem ciepło pomyślą o tej imprezie także członkowie rodziny z terenu przyszłej odkrywki Ościsłowo. Organizatorzy balu zaapelowali o pomoc dla tej wielodzietnej rodziny, żyjącej w bardzo trudnych warunkach. Podczas imprezy udało się zebrać 1725 zł. Nadal prowadzona jest zbiórka pieniędzy oraz ubrań dla dzieci w wieku 8-15 lat; można je przekazać za pośrednictwem związku „Kadra”.             e

Foto: Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz