Nowy zarząd klubu krwiodawców

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 18 grudnia 2015 r. Międzyzakładowy Górniczy Klub HDK PCK przy kopalni Konin podsumował czteroletnią kadencję. Wybrano także nowy zarząd klubu.

Nowym prezesem został Grzegorz Jurczak. Na wiceprezesa wybrano Andrzeja Kłonicę, na wiceprezesa ds. organizacyjnych Zbigniewa Kluskę, na sekretarza Andrzeja Juśkiewicza, a na skarbnika Annę Romecką.
Odbyły się również wybory komisji rewizyjnej klubu. W jej skład weszli: Mirosław Grzelak, Grzegorz Matuszak i Andrzej Cichowicz. Delegatem na Walne Zebranie Zarządu Rejonowego PCK został Grzegorz Jurczak.
Nowo wybrany prezes podziękował ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej za cztery lata wytężonej pracy, zwłaszcza za ostatni rok, w którym klub obchodził 45-lecie działalności. Przygotowanie jubileuszowego spotkania wymagało od wszystkich członków zarządu oraz osób wspomagających organizację tej imprezy wiele godzin społecznej pracy, nieraz kosztem własnej rodziny. Jednak ciepłe słowa, jakie pod adresem klubu wypowiedzieli zaproszeni na akademię goście, zrekompensowały trud włożony w to przedsięwzięcie.
Chcemy kontynuować kierunki działania, jakie nakreślił poprzedni zarząd, i cały czas je udoskonalać dla dobra naszych członków oraz dla zachowania dobrego imienia Klubu, jakim się szczycimy w środowisku czerwonokrzyskim. Jesteśmy największym klubem w regionie i mamy nadzieję, że takim pozostaniemy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wstąpić w nasze szeregi – powiedział prezes Grzegorz Jurczak.

Pierwsza w tym roku akcja zbiorowego oddawania krwi odbędzie się 12 lutego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, w godz. 9.00 – 12.00. Zarząd klubu zachęca do udziału wszystkich krwiodawców oraz te osoby, które do HDK nie należą, ale chciałyby się do akcji włączyć i pomóc chorym czekającym na najcenniejszy lek.   eg

Dodaj komentarz