SIP trzyma rękę na pulsie

Minął trzeci rok kadencji Społecznej Inspekcji Pracy w kopalni Konin. Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi, które sobie wyznaczyliśmy, wspólnie z działem DBH oraz służbami BHP spółek, przeprowadziliśmy kontrole we wszystkich pionach naszej kopalni. Po każdej zostały wydane zalecenia w celu usunięcia uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak co roku uczestniczyliśmy w odbiorach technicznych maszyn podstawowych, dróg i obiektów budowlanych, a także w kontrolach naszego zakładu przeprowadzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowego i Wyższego Urzędu Górniczego.

W ubiegłym roku weszło w życie zarządzenie zawierające tabelę przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej. Pracownicy pozytywnie opiniują nowe rozwiązania, szczególną uwagę zwróciła sprawa dodatkowych spodni typu ogrodniczki oraz odzieży termoaktywnej. SIP i DBH wspólnie uczestniczą w wyborze odzieży roboczej i środków higienicznych. Wszystkim nam zależy na dobrym produkcie, który powinien chronić pracownika i poprawiać jego warunki pracy. Cieszy nas to, że wprowadzane nowe kurtki, buty ocieplane i robocze, nowe typy rękawic są coraz lepszej jakości. Mają w tym udział sami pracownicy, to dzięki uwagom, które od nich otrzymujemy, możemy dostosowywać i polepszać jakość tych wszystkich rzeczy. Spotkania z pracownikami w miejscach pracy i na szkoleniach okresowych są dla nas źródłem cennych informacji i wskazówek do działań.

Już od lat zwracamy baczną uwagę na przyznawanie i wydawanie bonów żywieniowych. Jeśli występują jakieś niedociągnięcia, reagujemy natychmiast, wspólnie z pracownikami i dozorem oddziału staramy się je usunąć.

Po kontrolach stanowisk pracy prowadzonych przez SIP oraz cyklicznych kontrolach przy udziale służb DBH zostały postawione wnioski i zalecenia; podobnie jak w ubiegłych latach większość z nich została wdrożona od razu.

Ilość zadań, które zostały zrealizowane na wniosek SIP, jest bardzo duża. Większość spraw powtarza się co roku, np. naprawy i uzupełnienia klimatyzacji zostają wykonane na kolejnych koparkach, podobnie jest z naprawami wyposażenia łaźni czy pomieszczeń socjalnych. W ubiegłym roku zostały wykonane także remonty kabin kolejnych maszyn podstawowych oraz remonty schronisk obchodowych, uzupełniono oraz oczyszczono urządzenia typu TOI-TOI na wszystkich odkrywkach. Wiele wniosków dotyczyło oświetlenia osobistego, łączności radiowej, uzupełnienia roletek przeciwsłonecznych oraz braku sprzętu technologicznego.

Nadal bardzo ważną kwestią są minimalne obłożenia maszyn podstawowych. Skontrolowaliśmy wyrywkowo książki maszyn podstawowych oraz kontrolki obecności – podsumowanie nie wypadło najlepiej, często maszyny obłożone są minimalnie. Przekazaliśmy nasze uwagi dyrekcji; braki osobowe na maszynach podstawowych są uzupełniane w miarę możliwości. Przypominamy, że to przodowy dopuszcza do pracy i wyrażając zgodę na obsługę w minimalnym obłożeniu, bierze odpowiedzialność za całą załogę i ponosi konsekwencje organizacji prac.

Interweniowaliśmy również w wielu innych sprawach, jak pranie i naprawa odzieży, zakup czajników, eksploatacja zawiesi linowych zgodnie z instrukcją i normą, montaż i uzupełnienie kratek podestowych, montaż podestów rewizyjnych na stacjach napędowych, dobór szelek bezpieczeństwa, uzupełnienie oświetlenia w łaźniach i obiektach, wietrzenie łaźni, zakup okularów przeciwsłonecznych dla operatorów maszyn podstawowych, naprawy i wymiany szyb.

Oczywiście, na bieżąco pozostajemy w kontakcie z inspektorami PIP i OUG. Wielokrotnie podkreślałem, że niewątpliwie służy to poszerzeniu naszej wiedzy i lepszej orientacji w zmieniających się przepisach. Zawsze możemy liczyć na współpracę z działem DBH, co bardzo cenimy.

Nie sposób wymienić wszystkich spraw, załatwianych na bieżąco. Jak wiedzą pracownicy, spotykamy się regularnie, zawsze reagujemy na sygnały, telefony i zgłaszane problemy. Dziękuję wszystkim za pomoc w wykonywaniu naszych zadań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystko udało się załatwić, ale żeby zrealizować nasze wnioski trzeba dobrej woli dwóch stron. Dobrym wyznacznikiem jest też plan poprawy warunków pracy, który w swych zapisach zawiera zalecenia SIP i służby BHP, a także pomysły kierowników oddziałów. Dzięki współpracy z zarządem naszej firmy oraz wszystkich osób nadzorujących pracę, w tych niełatwych czasach udało nam się choć w części plany zrealizować.

Wiesław Kwiatkowski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PAK KWB Konin
Tel kontaktowy 67-52 lub 603 115 268

Na zdjęciu Wiesław Kwiatkowski, fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz